Overzichtsfoto van vergadering gemeenteraad

Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Veenendaal en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen.

Lees meer over de raad