Vooruitblik op de agenda van juni

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in juni mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor je uit. Ook leest je op welke manier je invloed hebt op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Vaststelling ontwerp Buurtuitvoeringsplannen (BUPs)

In 2021 heeft de gemeenteraad de Warmte transitie vastgesteld. Hierbij is aangegeven per buurt plannen te gaan maken voor het aardgasvrij worden van de buurten voor 2050. De eerste twee plannen zijn nu klaar voor woonbuurt Dragonder-Oost en bedrijventerrein De Faktorij en De Vendel. Er is gekeken in welke mate de alternatieven voor aardgas betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. In beide plannen is het meeste kansrijke alternatief voor aardgas het inzetten van ‘individuele en klein-collectieve technieken’ wat in de praktijk vooral neerkomt op het inzetten van verschillende soorten warmtepompen. Eigenaren van woningen, bedrijven en instellingen kunnen op een moment dat ze zelf kiezen de overstap maken. De plannen stellen een aantal maatregelen voor waarmee bewoners, bedrijven en instellingen geholpen kunnen worden om de overstap te maken. In de raadscommissie van 11 juni wordt hierover gesproken.

Verantwoordingsdag

Deze maand staat de jaarlijkse verantwoordingsdag gepland. Deze start met een toelichting op de financiën van de gemeenschappelijke regelingen waar Veenendaal aan deelneemt. Hierna komen de jaarstukken van de gemeente zelf aan de orde. (Schaduw-)raadsleden kunnen verhelderingsvragen stellen en vormen zich zo een beeld van het beleid en de financiën over het achterliggende jaar. De raad gebruikt de informatie van de verantwoordingsdag bij de oordeelsvormende bespreking van de jaarstukken op 13 juni en het verantwoordingsdebat op 20 juni. Op dat moment besluit de raad ook over de jaarstukken.

Je mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je je mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken lees je hier onder. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 juni besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u op veenendaal.raadsinformatie.nl.

Inspreken

Wil je je mening geven over één van de onderwerpen op de  agenda? Wij bieden verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar je wilt inspreken. Na aanmelding neemt de griffie contact met je op.