Vooruitblik op de agenda van mei

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in mei mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor je uit. Ook leest je op welke manier je invloed hebt op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Evaluatie en actualisatie Woonvisie 2022-2025

In 2022 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vastgesteld. Deze woonvisie is nu tussentijds geëvalueerd om te kijken of deze visie nog past bij de veranderende woningmarktomstandigheden en de wettelijke kaders. Het resultaat van de evaluatie leidt tot een voorstel aan de raad om de huidige woonvisie te actualiseren. De wijzigingen gaan over de invulling van het sociale woningbouwprogramma en het bijstellen van (huur)prijzen. In de raadscommissie van 21 mei wordt hierover gesproken.

Stedenbouwkundig Masterplan nieuw theater in de Duivenweide

Wel een nieuw theater, geen nieuw theater en hoe ziet dat er dan uit? Het speelt al een aantal jaar de gemeente. In mei 2023 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor een nieuw theater vastgesteld die gebaseerd zijn op een aangegeven voorkeursscenario van de raad in november 2021. Deze uitgangspunten zijn meegenomen bij het opstellen van het Stedenbouwkundige Masterplan nieuw theater in de Duivenweide. Dit plan bevat de totaalvisie voor het gebied Duivenweide. Naast het Theatercomplex is het Masterplan opgebouwd uit de deelprojecten Park, Parkeergebouw en Woningbouw. In dit plan zijn de financiële consequenties voor de gemeente inzichtelijk gemaakt voor de verschillende varianten. Het Stedenbouwkundige Masterplan nieuw theater in de Duivenweide ligt op 23 mei in de raadscommissie voor aan de raad.

Je mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 21 meiwoensdag 22 mei en donderdag 23 mei. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je je mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken lees je hieronder. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 mei besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt je op veenendaal.raadsinformatie.nl.

Inspreken

Wil je je mening geven over één van de onderwerpen op de  agenda? Wij bieden verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar je wilt inspreken. Na aanmelding neemt de griffie contact met je op.