Raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen'

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besturen Veenendaal op basis van een raadsakkoord. Hierin staan de belangrijkste thema's en ambities voor deze bestuursperiode. Het raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen' (pdf, 599 KB) is op 30 mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het akkoord is het resultaat van een intensief traject met de gemeenteraad en de samenleving en is door middel van brede participatie tot stand gekomen. Tijdens deze bestuursperiode werkt het college van burgemeester en wethouders, samen met inwoners en maatschappelijke partners, de thema's in het akkoord verder uit. Op deze pagina leest u meer over de voortgang en de uitwerking van het akkoord.  

Bestuurlijke planning

In de Lange Termijn Agenda leest u wanneer de gemeenteraad de thema's uit het raadsakkoord bespreekt. Als inwoner, maatschappelijke organisatie of bedrijf uit Veenendaal kunt u invloed uitoefenen op de besluiten van de raad. 

Participatie

Het raadsakoord 2022-2026 is door middel van brede participatie tot stand gekomen. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben ruim 500 ideeën ingediend. Deze inbreng is betrokken bij het opstellen van het raadsakkoord en werken we tijdens deze bestuursperiode verder uit. Een overzicht van alle ideeën vindt u in de documenten hieronder. Jaarlijks publiceren we in de maand juni een update van de overzichten met een terugkoppeling op de ideeën die tot dan toe zijn uitgewerkt.  

  • Document Stadsgesprek
  • Document Wijkgesprekken
  • Document Online traject

Meer informatie

Kunt u de documenten niet openen, lezen of heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met de griffie via mail griffie@veenendaal.nl of telefonisch via (0318) 538 538 (vragen naar de griffie).