Raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen'

De gemeenteraad en het dagelijkse bestuur van Veenendaal hebben samen een plan gemaakt met de naam 'Samen werken in vertrouwen', ook wel het raadsakkoord 2022-2026 genoemd. Hierin staan belangrijke dingen die ze willen doen en bereiken in de stad. Op 30 mei 2022 heeft de gemeenteraad dit plan goedgekeurd. Het is gemaakt in samenwerking met de raad en de mensen in de stad. In deze periode gaan ze samen met inwoners en organisaties aan de slag met de plannen uit het akkoord. Wil je meer weten? Kijk dan op deze pagina voor updates.

Download het raadsakkoord 2022-2026 (pdf, 585 KB)

Lange Termijn Agenda

In de Lange Termijn Agenda staat wanneer de gemeenteraad praat over de onderwerpen uit het raadsakkoord. Als je inwoner, maatschappelijke organisatie of bedrijf bent in Veenendaal, kun je meedenken over beslissingen van de raad.

Samen met inwoners

Het raadsakkoord 2022-2026 is gemaakt met hulp van veel mensen uit Veenendaal. Inwoners, organisaties, en bedrijven hebben meer dan 500 ideeën gedeeld. Deze ideeën zijn meegenomen bij het maken van het raadsakkoord. Je kunt alle ideeën bekijken in de documenten hieronder. Elk jaar publiceren we in juni een update over welke ideeën we hebben uitgewerkt.

Meer informatie

Kun je de documenten niet openen, lezen, of heb je meer vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@veenendaal.nl of bel naar (0318) 538 538 en vraag naar de griffie.