Praat met de raad

Iedere vier jaar kiest u als inwoner van Veenendaal de leden van de gemeenteraad. Ook tussendoor heeft u invloed op de gemeenteraad. Hieronder leest u op welke manier. Raadsleden zijn altijd geinteresseerd in uw vragen, opmerkingen of idee├źn. Samen maken we de stad Veenendaal. 

Benader een raadslid

In het overzicht van de raad vindt u de contactgegevens van raadsleden. U kunt de raadsleden altijd benaderen door een van hen een e-mail te sturen. Uiteraard kunt u raadsleden ook persoonlijk aanspreken, voorafgaand of na afloop van vergaderingen van de raad of gewoon op straat. 

Benader de raad als geheel

Wilt u de raad als geheel aanspreken? Stuur dan een e-mail aan griffie@veenendaal.nl of stuur uw brief, ter attentie van de gemeenteraad, naar postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. In beide gevallen wordt uw bericht openbaar gepubliceerd op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad. Het is aan de raadsleden om wel of niet op de inhoud van uw bericht in te gaan.  

Spreek in tijdens een vergadering van de raadscommissie

Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van de raad en wilt u uw mening geven? Spreek dan in tijdens een vergadering van de raadscommissie. De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, uiterlijk 13.00 uur, door te mailen aan griffie@veenendaal.nl. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om in te spreken. Via het overzicht inspraakmogelijkheden (pdf, 84 KB) helpen wij u graag bij het maken van een keuze. 

Presenteer uw plan of idee

Heeft u een plan, idee of ambitie voor Veenendaal? Tijdens beeldvormende avonden kunnen inwoners en organisaties uit Veenendaal iets presenteren. Neem contact op met de griffie voor meer informatie en aanmelden via griffie@veenendaal.nl of (0318) 538 538. Meteen presenteren voor de gemeenteraad een stap te ver? Deel uw idee dan eerst op onze online ontmoetingsplaats.

Nodig de raad uit om langs te komen

Wilt u de raad bijpraten over een onderwerp of ontwikkeling? Of heeft u een idee of plan wat u wilt presenteren? Nodig de raad dan uit voor uw bijeenkomst, evenement of werkbezoek. Neem contact op met de griffie voor meer informatie en aanmelden via griffie@veenendaal.nl of (0318) 538 538.

Dien een burgerinitiatief in

Heeft u een nieuw idee voor Veenendaal en wilt u de raad hierover laten beslissen? Dien dan een burgerinitiatief in. U hebt minimaal 60 handtekeningen nodig van inwoners uit Veenendaal die uw idee of voorstel ondersteunen. Neem contact op met de griffie voor meer informatie en hulp bij het aanmelden van uw initiatief via griffie@veenendaal.nl of (0318) 538 538.