Zo werkt de raad

Elke vier jaar zijn er verkiezingen en kiezen de Veenendaalse inwoners die 18 jaar of ouder zijn wie er in de gemeenteraad zit.  De gemeenteraad beslist over belangrijke dingen in de stad. Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat die beslissingen uitgevoerd worden. De gemeenteraad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen.

Wie zit er in de raad?

De gemeenteraad van Veenendaal heeft 33 raadsleden die samenwerken in tien fracties (politieke partijen). Elke fractie kan maximaal drie extra leden hebben, die helpen en meedoen in vergaderingen. Dit zijn schaduw-raadsleden. Ze zijn erbij tijdens voorbereidende vergaderingen zoals de beeldvormende avond en de raadscommissie. Belangrijke beslissingen worden alleen genomen door de raadsleden. De burgemeester leidt de vergaderingen van de gemeenteraad. De griffie is er om de raad te helpen en advies te geven.

Hoe vergadert de raad?

De gemeenteraad van Veenendaal vergadert in drie stappen:

  1. Beeldvorming: hier krijgen de raadsleden een idee van wat er op de agenda staat. Ze luisteren naar presentaties, praten met mensen, en bezoeken soms (werk)plekken om meer te begrijpen
  2. Oordeelsvorming: in deze vergadering praten de fracties over de voorstellen. Ze geven advies aan de raad over wat ze denken. Mensen uit Veenendaal mogen ook vertellen wat zij denken over de onderwerpen
  3. Besluitvorming: in de raadsvergadering praat de raad en stemt over de voorstellen. Ze nemen dan de beslissing

Je mag bijna altijd naar deze vergaderingen komen kijken. Ze zijn openbaar, behalve als het als anders is aangegeven.

Bezoek het raadsinformatiesysteem

In het raadsinformatiesysteem staan alle openbare agenda's en documenten voor de vergaderingen. Hier kun je live meekijken met de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad, of je ze later terugkijken.

Lange Termijn Agenda

Wil je weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn bespreekt? Kijk dan op de Lange Termijn Agenda. Daar staat welke onderwerpen op welk moment aan de raad worden besproken.

Raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen'

Van 2022 tot 2026 werken de gemeenteraad en het bestuur van Veenendaal samen volgens een plan (het raadsakkoord) genaamd 'Samen werken in vertrouwen'. In dit plan staan de doelen die de gemeente wil bereiken. Mensen uit Veenendaal mochten meedenken over dit plan. Op 30 mei 2022 heeft de gemeenteraad dit plan goedgekeurd met 26 stemmen voor en 6 tegen.