Burgemeester Gert-Jan Kats

Gert-Jan Kats is sinds 10 januari 2019 burgemeester van Veenendaal. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met algemeen bestuur en veiligheid. 

Maak kennis met Gert-Jan Kats

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • Bestuurlijke organisatie
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Privacy, Wet Open Overheid (WOO)
 • Burgerzaken
 • Communicatie, voorlichting en media(beleid)
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
 • Veiligheidsbeleid / (regionale) veiligheid / openbare orde
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Representatie en promotie
 • Horeca
 • Deelnemingen: commissaris OVO, lid AB VRU en lid AB Regio Food Valley (RFV)

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Commissaris OVO Beheer B.V.

Vergoeding wordt rechtstreeks gestort in gemeentekas.

 • Vice-voorzitter / lid DB Regio FoodValley
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Utrecht-Oost
 • Lid AB Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

 • Lid Raad van toezicht STG CHR VO Driestar/Wartburg College

 • Lid bestuur Nederlands genootschap van Burgemeesters (NGB)