Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen aanvragen

Als je van plan bent om te verbouwen of een bedrijf te starten, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Je kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Doe eerst de vergunningcheck om te zien of je een vergunning nodig hebt. Als je geen vergunning nodig hebt, hoef je alleen een melding te doen.

Doe de vergunningcheck

Als u wilt bouwen of verbouwen, moet u eerst controleren of u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u doen via de vergunningcheck op het Omgevingsloket online. Er zijn speciale regels voor archeologische vindplaatsen, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende gebouwen en waardevolle bomen. Als uw bouwplan hiermee te maken heeft, moet u deze regels eerst controleren.

Als u geen vergunning nodig heeft of geen melding hoeft te doen, kunt u direct beginnen met de uitvoering van uw plannen.

Kijk eerst of uw bouwplan hiermee te maken heeft:

Stikstofregels bij bouwen en verbouwen

Bij alle bouwactiviteiten moet u rekening houden met de strenge stikstofnormen.

Gaat u een huis of meerdere huizen bouwen dan moet u de uitstoot van stikstof laten berekenen door een ingenieursbureau. Als de berekende uitstoot hoger is dan 0,00 dan moet u contact opnemen met de gemeente. Mogelijk kunnen er nog maatregelen worden genomen om de uitstoot te verminderen. Kan dit niet dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen bij de provincie Utrecht.

Voor verbouwingen en kleine aanbouwen in uw huis gelden de strengere stikstofnormen niet en hoeft u geen stikstofberekening te laten maken.

Passen uw plannen binnen het bestemmingsplan?

Controleer of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Op de landelijke website ruimtelijke plannen kunt u alle geldende bestemmingsplannen vinden. Als uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen, kunt u een e-mail sturen naar omgevingsloket@veenendaal.nl met uw ideeën en uw telefoonnummer. De medewerkers van het Omgevingsloket helpen u verder met de juridische procedures.

Maak een bouwtekening van uw plannen

Tot slot moet u een bouwtekening maken van uw plannen. Dit maakt inzichtelijk wat u wilt en bestaat uit bijvoorbeeld een plattegrond, dwarsdoorsnedes en gevelaanzichten.

Vooroverleg aanvraag 

Als u wilt weten of u een bouwvergunning kunt krijgen, kunt u eerst een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online. De gemeente beoordeelt dan of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Let op dat u leges betaalt voor het Vooroverleg. Een positief advies betekent niet dat u automatisch een omgevingsvergunning krijgt.

Omgevingsvergunning online aanvragen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, gebruikt u ook het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Kosten aanvraag

De kosten voor de aanvraag van de bouwvergunning hangen af van de bouwkosten. U krijgt de factuur voor de legeskosten pas nadat de vergunning is verleend of als u de procedure stopt. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.

Uw complete aanvraag wordt naar de gemeente gestuurd en er zijn twee behandelprocedures mogelijk.

Eenvoudige aanvragen worden binnen 8 weken behandeld. Complexere aanvragen volgen de uitgebreide procedure, waarbij een besluit tot 6 maanden kan duren, en de termijn één keer verlengd kan worden met 6 weken.

Welstandscommissie controleert uw plannen

Alle bouw-gerelateerde omgevingsvergunningen worden naar de welstandscommissie gestuurd. Zij beoordelen of uw ontwerp voldoet aan de gemeentelijke welstandseisen, zoals beschreven in de welstandsnota. De commissie kijkt naar het ontwerp, de materialen en of het past in de omgeving.

De welstandscommissie vergadert iedere twee weken en de agenda is digitaal te bekijken. Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders, die meestal het advies overnemen. U krijgt vervolgens een brief van de gemeente met het advies van de welstandscommissie.

Bezwaar maken tegen de vergunning

Wilt u juridische procedures voorkomen? Bespreek uw plannen dan met uw buren. Belanghebbenden, zoals uw buren, kunnen na het verlenen van de vergunning bezwaar maken. U heeft dan 6 weken de tijd om te reageren.

Wanneer u de omgevingsvergunning heeft ontvangen en de bezwaartermijn voorbij is, kunt u beginnen met de werkzaamheden. Meld aan de gemeente wanneer u begint en eindigt.

Een inspecteur kan langskomen om te controleren of de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd. De formulieren om dit te melden krijgt u samen met de brief over het vergunningsbesluit.