Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt de bestemmingsplannen door één omgevingsplan voor de hele gemeente. Op deze pagina lees je alles over het omgevingsplan en hoe het werkt.

Wat staat er in het plan?

In het omgevingsplan staat waar welke activiteiten mogen plaatsvinden, zoals wonen, werken en openbare activiteiten. Het heeft ook regels over zaken zoals bouwhoogte, afstanden tot buren en geluidsniveaus bij evenementen. Daarnaast behandelt het omgevingsplan onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en veiligheid in jouw leefomgeving. Je kunt het omgevingsplan bekijken bij het Omgevingsloket onder 'Regels op de kaart'.

Bekijk het Omgevingsloket

Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan

De oude bestemmingsplannen veranderen automatisch in een nieuw omgevingsplan. Daar komen ook extra regels bij van de overheid en provincie. Het omgevingsplan heeft bredere regels dan het oude bestemmingsplan.

Heb je een idee? Dan kijken we samen naar wat kan in het omgevingsplan, met aandacht voor wetten en regels. We checken ook of het past bij de Omgevingsvisie van Veenendaal, met focus op gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

Past je plan niet in het omgevingsplan maar wel in het beleid? Dan zijn er twee keuzes:

  1. Je wijkt af van het omgevingsplan met een vergunning
  2. We passen het omgevingsplan aan

Wil je weten wat kan voor jouw idee? Maak een afspraak met het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen via omgevingsloket@veenendaal.nl. We bekijken samen de mogelijkheden.

De plannen die vóór 1 januari 2024 zijn goedgekeurd, horen automatisch bij het nieuwe omgevingsplan. Als een plan nog niet is goedgekeurd op 1 januari 2024 maar later wel, dan maakt het vanaf die goedkeuringsdatum deel uit van het omgevingsplan.

Voorlopig blijven de regels uit de oude bestemmingsplannen geldig in het nieuwe omgevingsplan. De gemeente zal in de komende jaren de regels uit de oude bestemmingsplannen omzetten naar regels in het nieuwe omgevingsplan.

Reageren op een aanpassing binnen het omgevingsplan

Als er een nieuw plan is dat niet past binnen de regels van het omgevingsplan, is een aanpassing nodig. Voordat we het omgevingsplan aanpassen, willen we ook de mening van de buurt horen.

Samen met de persoon die het initiatief heeft genomen, gaan we met de buurt praten over het plan. Op die manier proberen we alle belangen te begrijpen. Daarna maakt de gemeente een eerste versie van het plan. Zodra dit klaar is, komt het plan bij de bekendmakingen op overheid.nl en regels op de kaart (bij het omgevingsloket) te staan. Hier kun je het plan bekijken. Binnen 6 weken nadat het op overheid.nl is gepubliceerd, kun je jouw mening geven door een 'zienswijze' in te dienen.

Jouw mening helpt bij het nemen van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden openbaar gemaakt zonder persoonlijke gegevens. Je kunt jouw zienswijze online of mondeling opsturen.

Stuur je zienswijze op