Omgevingsvisie in Veenendaal

De Omgevingsvisie is een belangrijk hulpmiddel vanuit de Omgevingswet. Hierin legt de gemeente voor langere tijd vast wat zij wil doen met de ‘fysieke leefomgeving’.  Denk bijvoorbeeld aan het bouwen in Veenendaal.

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie staat hoe we in Veenendaal om willen gaan met nieuwe ontwikkelingen. Zoals klimaatverandering, gebruik van duurzame energiebronnen, vergrijzing, digitalisering en de verdeling van taken tussen inwoners, bedrijven en overheid. In onze Omgevingsvisie staan gezondheid, duurzaamheid en veiligheid centraal. Elke nieuwe bouwontwikkeling biedt kansen om bij te dragen aan een gezond, duurzaam en veilig Veenendaal. 

Omgevingsvisie 2030 downloaden (pdf, 6 MB)

Lukt het niet het bestand te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Amber Holdijk: amber.holdijk@veenendaal.nl of bel (0318) 538 311

Veenendaals Puntensysteem 

Het puntensysteem van de Omgevingsvisie Veenendaal is een duidelijke uitwerking van de doelen uit de Omgevingsvisie 2030. Dit systeem geldt voor bouwprojecten waarbij het niet lukt te houden aan het omgevingsplan.

Naar pagina puntensysteem

Het puntensysteem kijkt naar de volgende thema's: Gezonde en groene leefomgeving, Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS), Energietransitie en duurzaam bouwen, Natuurinclusief bouwen, Klimaatadaptatie en Veiligheid en leefbaarheid. Voor elk thema zijn maatregelen vastgesteld waar je punten voor krijgt. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil uitvoeren moet straks een minimaal aantal punten halen per thema én voor het hele plan. Kleine projecten hebben minder punten nodig dan grote projecten.