Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal

Veenendaal is een kleine stad die bijna volledig bebouwd is. Door de groei van het aantal inwoners moeten we slim omgaan met de beschikbare ruimte. Tot 2040 hebben we ongeveer 11.000 nieuwe woningen nodig. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze stad aangenaam te houden. Dat betekent dat we ruimte moeten creëren voor werk, groen, goede bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Wat is het puntensysteem?

Het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal is een manier om de plannen uit de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 in de praktijk te brengen. Het systeem geldt voor projecten waarbij we het bestemmingsplan moeten herzien, uitwerken of wijzigen, vooral als het om woningbouw gaat.

In het puntensysteem staan de onderwerpen die belangrijk zijn volgens de omgevingsvisie:

  • Gezonde en groene leefomgeving 
  • Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS) 
  • Energietransitie en duurzaam bouwen
  • Natuurinclusief bouwen 
  • Klimaatadaptatie 
  • Veiligheid en leefbaarheid 
Puntensysteem Omgevingsvisie downloaden (pdf, 3 MB)

Lukt het niet het bestand te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Amber Holdijk: amber.holdijk@veenendaal.nl of bel (0318) 538 311

Hoe werkt het puntensysteem?  

 In het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal staan maatregelen voor elk thema uit de omgevingsvisie. Elke maatregel draagt bij aan de verschillende thema’s en heeft een aantal punten. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil maken, moet straks een minimale score per thema en een minimale score voor het totale plan behalen. Bij kleine ontwikkelingen hoeven projectontwikkelaars minder punten te scoren dan bij grote ontwikkelingen. Zo passen we de ambities uit de omgevingsvisie toe op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het puntensysteem beoordeelt of een ontwikkeling genoeg bijdraagt aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Het puntensysteem is een document dat kan veranderen. De thema’s in het puntensysteem zijn constant aan nieuwe inzichten en wetgeving onderhevig. Ook is het een nieuwe werkwijze die in februari 2022 is gestart. Bij het gebruik in de praktijk kunnen nog verbeteringen naar voren komen. Daarom zal het puntensysteem de komende tijd worden aangescherpt.