Zo werkt de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet gestart. Deze wet is belangrijk als je plannen hebt, zoals een verbouwing, het kappen van een boom, het dempen van een sloot, of als je als ondernemer een nieuwe loods naast je bedrijfspand wilt bouwen. Als initiatiefnemer moet je checken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kun je regelen in het nieuwe Omgevingsloket.

Samen met je buurt

Ook als anderen iets willen veranderen in jouw buurt, bijvoorbeeld buren die een garage willen bouwen of een bedrijf dat het kantoor wil uitbreiden, krijg je te maken met de Omgevingswet. Het is goed om te weten dat de gemeente de mensen die deze plannen hebben, vraagt om de buurtbewoners erbij te betrekken voordat ze een vergunning aanvragen.

Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan

Vanaf 1 januari 2024 vervangt het omgevingsplan de bestemmingsplannen. In het omgevingsplan staat waar welke activiteiten mogen plaatsvinden, zoals wonen, werken en bouwen. Dit werd altijd in losse bestemmingsplannen uitgelegd, maar nu is er dus één omgevingsplan voor Veenendaal.

Naar pagina omgevingsplan

Meedenken in Veenendaal

Met de Omgevingswet wordt meedoen (participeren) belangrijk als je (bouw)plannen maakt of vergunningen aanvraagt. Als jij iets wilt beginnen, is het de bedoeling dat je de mensen om je heen, zoals je buren, en andere betrokkenen erbij betrekt. Het is belangrijk om dit op tijd en zorgvuldig te doen, zodat alle verschillende meningen en belangen worden besproken.

Naar pagina participatie bij (ver)bouwen