Participatie bij (ver)bouwen en initiatieven

Wil je iets bouwen of verbouwen in Veenendaal? Of een initiatief nemen dat invloed heeft op de (leef)omgeving? Dan heb je niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de initiatiefnemer verwachten wij dat hij mensen en organisaties die belang hebben bij de plannen op tijd betrekt. Dat noemen we participatie.

Waarom participatie?

Samen maken we de stad Veenendaal: dat is het uitgangspunt van de gemeente. Dat betekent meedenken en meewerken aan plannen en besluiten voor Veenendaal. Soms gaat het om sloop en nieuwbouw of een aanpassing aan je woning. Door de omgeving goed en op tijd te betrekken bij de plannen, zorg je ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit op tafel komen.

Wanneer is participatie nodig?

Niet voor ieder initiatief of bouwplan is een uitgebreid participatieplan nodig. Wil je bijvoorbeeld een schuurtje bouwen in je achtertuin, dan is overleg met de buren voldoende. Gaat het om grotere initiatieven met meer gevolgen voor de omgeving, dan is het goed om een participatieproces te doorlopen en een participatieplan te maken.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Vanaf dat moment is participatie in veel gevallen verplicht.

Hoe ziet een participatieproces eruit?

Hoe groter de gevolgen voor de omgeving, hoe meer werk je als initiatiefnemer hebt in het organiseren van een participatieproces. Het proces bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Analyse van de omgeving
  2. Opstellen participatieplan
  3. Uitvoering en communicatie
  4. Afronding met een participatieverslag

 In de ‘Handreiking participatie voor initiatiefnemers’ lees je meer over deze onderdelen.

Wat staat er in een participatieplan?

In een goed participatieplan staat een duidelijke beschrijving van het initiatief of bouwplan. Ook beschrijf je op welke manier je welke partijen, op welk moment gaat betrekken en wat je met hun bijdrage gaat doen. Het maken van een participatieplan vraagt een goede voorbereiding. In de ’Handreiking participatie voor initiatiefnemers' lees je meer over hoe je dit aanpakt.