Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Als de gemeente een beslissing neemt waar je het niet mee eens bent, kun je online of per post bezwaar maken. Je hebt hiervoor 6 weken de tijd nadat je de brief met de beslissing van de gemeente krijgt.

Wanneer kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken als:

 • Je het niet eens bent met de beslissing op je eigen aanvraag, bijvoorbeeld voor een vergunning, Wmo-ondersteuning of bijstandsuitkering die is afgewezen
 • Je het niet eens bent met een beslissing op een aanvraag van iemand anders, maar die aanvraag moet ook te maken hebben met jou. Bijvoorbeeld, je buren hebben een vergunning gekregen om hun huis uit te bouwen, en je bent tegen de verbouwing omdat dit je zonlicht wegneemt.
 • Je vervelende gevolgen hebt bij een beslissing van de gemeente, zoals een verlaging van je uitkering omdat je te weinig naar werk zou zoeken.

Je kan geen bezwaar maken op een aanvraag waar nog geen beslissing over is gemaakt door de gemeente.

Hoe maak je bezwaar?

Je kunt digitaal en per post bezwaar maken. Hieronder staat hoe je dat kunt doen.

Wat meld je bij een bezwaar?

In het bezwaarschrift vermeld je:

 • Je naam, adres, datum en ondertekening (handtekening)
 • Een beschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt(bijvoorbeeld een kopie met de datum en het kenmerk van de brief die je hebt gekregen)
 • Een uitleg waarom je bezwaar maakt

Digitaal bezwaar maken

Je kunt je bezwaarschrift digitaal versturen via een webformulier. Hiervoor heb je een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Klik hieronder op de knop om digitaal bezwaar te maken.

Let op: Denk je dat je meer dan 15 minuten nodig hebt om je bezwaar te typen? Dan adviseren we je om je bezwaar eerst in een apart document te typen. Je wordt namelijk na 15 minuten uitgelogd als je in hetzelfde scherm blijft binnen DigiD.

Bezwaar maken

Per post bezwaar maken

Als je liever per post bezwaar maakt, stuur dan een bezwaar met goede redenen naar het college van burgemeester en wethouders.

Stuur je bezwaarschrift per post naar:

 • Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal

Onderbouwing voor je bezwaar later sturen (Pro forma)

Als je niet meteen alle details voor je bezwaar kunt geven, bijvoorbeeld omdat je weinig tijd hebt, is er een andere optie. Je kunt een pro forma bezwaar indienen. Hiermee geef je aan dat je bezwaar maakt, maar dat je de redenen later zult uitleggen. Het pro forma bezwaarschrift moet dezelfde informatie hebben als een gewoon bezwaarschrift. We sturen je dan een brief met een datum waarop je de informatie die mist moet opsturen.

Hoe gaan we om met jouw bezwaar?

 1. Als jouw redenen kloppen, kijkt de gemeente opnieuw naar jouw zaak. Ze vragen advies aan een aparte groep experts die geen deel uitmaken van de gemeente. Deze mensen bekijken alles nog een keer en geven voorstellen aan de mensen in de gemeente die de beslissingen nemen
 2. Meestal nodigen ze je uit om te praten over waarom je het er niet mee eens bent. Iemand van de gemeente komt ook om te luisteren
 3. Nadat jullie hebben gesproken, geven de experts een advies over jouw situatie. Ze sturen dit advies samen met wat er is gezegd tijdens jullie gesprek naar de gemeente
 4. Daarna beslist de gemeente wat er met jouw opmerkingen moet gebeuren. Ze sturen jou de beslissing en het advies van de aparte groep op
 5. Als de gemeente niet doet wat de experts aangeven, leggen ze dat uit in de brief die je krijgt

De groep mensen die luistert naar bezwaren bij de gemeente, de algemene bezwarencommissie, houdt vaak bijeenkomsten waarin ze naar de bezwaren luisteren. Je mag daar bij zijn, behalve als de voorzitter van de groep denkt dat het niet kan vanwege wat er besproken wordt.

Wil je weten waar ze het over gaan hebben en of je mag komen luisteren? Bel dan de gemeente op (0318) 538 538 en vraag naar de persoon die de secretaris van de bezwarencommissie.

De groep mensen die naar bezwaren over sociale zekerheid luistert bij de gemeente, komt vaak bijeen om te praten over ingediende bezwaren in het sociaal domein. Meestal zijn deze bijeenkomsten privé, wat betekent dat je er niet zomaar bij mag zijn. Als je toch de vergadering wilt bezoeken, moet je toestemming vragen.

Wil je weten waarover ze gaan praten en of je mag komen luisteren? Bel dan de gemeente op (0318) 538 538 en vraag naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Heb je bezwaar ingediend tegen een besluit van de gemeente? Het besluit blijft gelden terwijl je bezwaar behandeld wordt. Als je wilt dat het besluit tijdelijk niet geldt, kun je een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek noemen we een voorlopige voorziening.

Als de gemeente jouw bezwaar afwijst, kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank in Utrecht.