Dwangsom aanvragen tegen gemeente

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing over je vergunning of ontheffing, heb je misschien recht op een dwangsom. Dit is een boete die de gemeente aan jou moet betalen. Je moet de gemeente laten weten dat ze te laat zijn, dit noemen we 'in gebreke stellen'.

Formulier dwangsom downloaden

Stuur het ingevulde formulier aan de gemeente Veenendaal. Vergeet niet je handtekening te zetten. Stuur het per post naar:

  • Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal

Wanneer stel je de gemeente in gebreke?

Het kan gaan om:

  • Aanvragen van bijvoorbeeld vergunning, bijstand, Wmo-voorziening
  • Bezwaarschriften
  • Woo-verzoeken

Hoe verloopt een ingebrekestelling?

Zodra we het ingevulde formulier hebben ontvangen, heeft de gemeente nog 2 weken om een beslissing te nemen. Als de gemeente te lang doet over het nemen van een beslissing, heb je recht op een vergoeding, dat is de dwangsom. Het bedrag hangt af van hoelang het duurt:

  • In de eerste 14 dagen is het € 20 per dag
  • In de volgende 14 dagen is het € 30 per dag
  • Daarna is het € 40 per dag, maar nooit langer dan 42 dagen. Het totaal bedraagt maximaal € 1.260

Als de gemeente na deze periode nog steeds geen beslissing heeft genomen, kun je direct naar de rechtbank stappen zonder eerst bezwaar te maken. Als de rechter vindt dat jouw beroep terecht is, moet de gemeente binnen 2 weken alsnog beslissen. De rechtbank kan ook een extra dwangsom geven als de gemeente niet binnen 2 weken beslist. Dit bedrag wordt door de rechter bepaald.

Verlenging van de beslistermijn

De gemeente kan de beslistermijn van je aanvraag of bezwaarschrift verlengen. Je krijgt hierover altijd een brief. Tijdens deze verlenging heb je geen recht op een dwangsom en kun je niet direct beroep instellen.