Tegemoetkoming nadeelschade aanvragen

Het kan zijn dat je inkomsten misloopt of dat je woning minder waard wordt door een besluit of activiteit van de gemeente. Het kan gaan om een verleende vergunning of de uitvoering van werkzaamheden voor een project. Je hebt dan mogelijk 'nadeelschade'. Bij de gemeente kan je online een tegemoetkoming in de nadeelcompensatie aanvragen. Het aanvragen van nadeelschade kan alleen via dit onlineformulier.

Aanvragen nadeelcompensatie

Wat heb je nodig voor je aanvraag?

Wanneer krijg je geen nadeelcompensatie?

Als je kon weten dat er plannen waren om iets te veranderen in de omgeving, krijg je geen tegemoetkoming nadeelschade. Dit heet 'voorzienbaarheid'. Vraag altijd voor je een huis koopt naar het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Zo weet je precies wat de plannen zijn rondom je woning.

  • Ook als je schade lager is dan € 1.000 dan ontvang je géén schadevergoeding.

Hoe behandelen we je aanvraag?

  1. De gemeente vraagt een gespecialiseerd bureau om te onderzoeken of je schade hebt en hoe groot die schade is 
  2. Het bureau beoordeelt je situatie en wat de invloed is op de waarde van jouw woning. Eventueel wordt ter plaatse gekeken naar de situatie
  3. Het bureau geef een conceptadvies
  4. Op dit advies kan je reageren. De gemeente en de aanvrager van de vergunning kunnen ook op het advies reageren
  5. De commissie verzamelt en verwerkt de reacties tot een definitief advies en geeft het advies aan de gemeente
  6. De gemeente neemt een beslissing. De gemeente mag afwijken van het advies, maar moet dan wel kunnen uitleggen waarom

Wat kost een aanvraag?

Hou er rekening mee dat het gaat om een tegemoetkoming in de schade. Voor het behandelen van de aanvraag betaal je € 300. Dit bedrag betaal je als je de aanvraag doet. De landelijke overheid heeft bepaald dat minimaal 4% van de waarde van de woning geldt als eigen risico. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nadeelschadecompensatie. Hier hoor je meer over na je aanvraag.