Eigen bijdrage Wmo

Je betaalt een eigen bijdrage als je hulp en zorg krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld schoonmaken, vervoer of begeleiding, die hulp van de gemeente krijgen. Wij helpen jou om zelfstandig te blijven wonen en dat je kan blijven meedoen in de samenleving. Dit doen we met bijvoorbeeld hulp in huis of aanpassingen in je woning. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een Nederlandse wet voor mensen die heel veel zorg en hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met ernstige lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperkingen. Of mensen met een ernstige psychische aandoening.

Het CAK berekent de eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert wettelijke zorgregelingen uit. Zij berekenen en bepalen de hoogte van je eigen bijdrage. Zij sturen je ook iedere maand een rekening. 

Je betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand voor Wmo-ondersteuning. Ook als je de zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Woon je kort of voor langere tijd in een instelling voor beschermd wonen? Dan wordt de eigen bijdrage op dezelfde manier berekend als voor de Wlz
  • Voor een aantal hulpmiddelen betaal je geen eigen bijdrage, zoals rolstoelen
  • Voor groepsvervoer (via de Valleihopper) betaal je een bijdrage voor de ritten die je maakt 
  • Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen bijdrage
  • Heb je een collectieve zorgverzekering via de Gemeentepolis en heb je het pakket GarantVerzorgd 1, 2 of 3? Dan vergoedt deze verzekering de eigen bijdrage tot een maximum van € 300 per jaar

Heb je vragen over de eigen bijdrage Wmo?

Kijk dan eens op de website van het CAK. Daar staat veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt voor zorg vanuit de Wlz hangt af van:

  • je inkomen
  • je vermogen
  • je leeftijd
  • je huishouden
  • de zorg die je krijgt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vind je op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vind je een handige rekenhulp waarmee je zelf kunt berekenen wat je eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer is.

Heb je hulp en zorg vanuit de Wmo én de Wlz dan betaal je alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. Dit geldt voor het hele gezin. Dus krijgt je partner Wlz-zorg en jij Wmo-ondersteuning? Of andersom? Dan betaalt alleen de persoon die Wlz-zorg krijgt de eigen bijdrage.