Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Parkeren voor gehandicapten

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag je parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. 

Ga naar parkeren gehandicapten