Persoonsgebonden budget

De gemeente heeft voor de Wmo-voorzieningen contracten met zorgaanbieders en een leverancier voor hulpmiddelen. Kun of wil je geen gebruik maken van deze zorgaanbieders of leverancier? Of wil je jouw eigen zorg regelen? Bespreek dit met de Wmo-consulent. Misschien is een persoonsgebonden budget (pgb) een oplossing.

Hoe werkt de aanvraag van een pgb?

Je krijgt niet zomaar een persoonsgebonden budget (pgb). Je moet kunnen uitleggen waarom onze zorgaanbieders of leverancier jou niet kunnen  helpen. En we willen weten of de zorg of het hulpmiddel dat je zelf wilt inkopen van goede kwaliteit is en past bij de hulp die je nodig hebt.  

Blijkt uit een gesprek met de Wmo-consulent dat een pgb voor jou een oplossing kan zijn? Dan moet je een budgetplan maken. Daarna beslissen we of je wel of geen pgb krijgt.

In het budgetplan leg je uit:

  • welke zorg of welk hulpmiddel je wilt inkopen
  • wat het kost
  • op welke manier deze hulp jou kan helpen

Met jouw zorgaanbieder sluit je een zorgovereenkomst. De getekende overeenkomst stuur je naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB vind je voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Er zijn verschillende soorten pgb's voor het inkopen van zorg en hulpmiddelen:

  • Professionele hulp: het pgb is maximaal 85% van het tarief dat wij vergoeden aan onze zorgaanbieders
  • Niet-professionele hulp, bijvoorbeeld een familielid of buren: wij berekenen een pgb-tarief op basis van de CAO Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT)
  • Voor een woningaanpassing of aanpassing aan je auto: het pgb is maximaal 100% van de goedkoopst passende oplossing die je anders van ons zou krijgen
  • Wil je een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een scootmobiel kopen met het pgb? Dan krijg je hetzelfde bedrag dat wij aan onze leverancier betalen. Is het hulpmiddel duurder? Dan betaal je de extra kosten zelf

Wij betalen het pgb voor woningaanpassingen, aanpassingen aan de auto en hulpmiddelen aan jou uit. Zorgkosten declareer je bij de Sociale Verzekeringsbank.

Heb je een rekening ontvangen van je zorgverlener of houd je zelf de uren bij? Dan kun je de rekening of uren naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sturen. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.