Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als je niet genoeg geld hebt om de belastingen van de gemeente te betalen, kun je kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is als je niet het volledige bedrag van een belasting hoeft te betalen omdat je dat niet kunt. Het wordt kwijtgescholden, dus je hoeft het niet meer terug te betalen. Dit geldt voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond.

Je kunt kwijtschelding online aanvragen via de digitale belastingbalie. Log in met DigiD van de persoon die de belastingaanslag heeft gekregen.

Kwijtschelding aanvragen

Lukt het niet om digitaal kwijtschelding aan te vragen? Vul dan het kwijtscheldingsformulier in en stuur het op of lever het in bij het gemeentehuis. Je kunt ook een leeg formulier ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

 • Stuur het formulier naar: Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal

Formulier kwijtschelding downloaden (pdf, 243 KB)

Als je vraagt om kwijtschelding, moet je bepaalde papieren meesturen. Alleen de papieren die voor jou belangrijk zijn. Dit zijn die papieren:

 • Kopie van je loonstrook/uitkering/DUO-bijdrage van de laatste twee maanden
 • Kopie van je pensioenspecificatie. Dit is een papier waarop staat hoeveel pensioen je hebt gekregen in de laatste twee maanden
 • Kopie van andere maandelijkse inkomsten van de laatste twee maanden. Als je nog andere inkomsten hebt, zoals alimentatie, moet je daar een kopie van meesturen
 • Kopie van bankafschrift van geld voor onderverhuur (verhuur aan iemand anders) of vergoeding voor kostganger(s) (mensen die bij jou wonen en meebetalen aan de kosten) van de laatste twee maanden.
 • Kopie van de laatste huurspecificatie. Dit is een brief waarin staat hoeveel huur je moet betalen
 • Kopie van hypotheekgegevens van 31 december vorig jaar. Dit zijn papieren waarop staat hoeveel geld je hebt geleend voor het kopen van je huis
 • Kopie van de kosten voor je zorgverzekering. Dit is een papier waarop staat hoeveel geld je betaalt voor je zorgverzekering
 • Kopie van de afspraken voor het betalen van een schuld bij de Belastingdienst
 • Kopie van de kosten voor kinderopvang
 • Kopie van de brief van de Belastingdienst waarin staat hoeveel huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget je krijgt
 • Kopie van alle afschriften van al je bank- en/of spaarrekeningen van de laatste twee maanden
 • Kopie waaruit blijkt dat je auto nodig is vanwege ziekte of invaliditeit

Check goed of je alle papieren hebt die nodig zijn. Als je aanvraag voor kwijtschelding niet compleet is of moeilijk te lezen, moeten we het helaas afwijzen.

Hoe beoordelen we je aanvraag?

Zodra we je formulier hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. Je ontvangt dan uitstel voor het betalen van het bedrag van de aanslag. Dit duurt maximaal 4 maanden. Daarna laten we je in een brief weten of je kwijtschelding krijgt.

Bij de beoordeling kijken we naar de volgende punten:

 • Of je inkomen hebt rond bijstandsniveau (dat je ongeveer evenveel geld hebt als wat mensen krijgen als ze een bijstandsuitkering ontvangen)
 • Een eigen auto hebt die minder waard is dan € 3.350
 • Weinig vermogen hebt (eigen geld, zoals spaargeld of aandelen)
 • Kostendelers (iemand die bij je in huis woont en de kosten kan delen)

Hoeveel inkomen of vermogen je mag hebben, hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld hoe oud je bent.

Kostendelers

Een kostendeler is iemand die bij je in huis woont en de kosten deelt. We kijken naar het aantal personen van boven de 27 jaar (je partner uitgezonderd) die bij je wonen. Je kunt de kosten, zoals belastingen, delen met hen.

Als er kostendelers bij je wonen, heeft dit invloed op je kwijtscheldingsverzoek. Het maakt niet uit wat het inkomen is van je kostendelers.

Wat moet ik doen tijdens het wachten?

Zolang we je kwijtscheldingsverzoek nog beoordelen, hoef je nog geen belasting te betalen. Na ons besluit ontvang je een brief waarin staat of je kwijtschelding krijgt of toch moet betalen. Ook lees je hoe je kunt betalen.

Wat is de maximale kwijtschelding voor afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing heeft twee delen. Je betaalt een vast bedrag per jaar (€ 250) en daarnaast voor elke keer dat je de grijze restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container gooit. Voor de restafvalkliko of ondergrondse container krijg je tot maximaal € 96 'kwijtschelding'. Gebruik je meer dan € 96? Dan moet je dit zelf betalen. Hou dus goed in de gaten hoe vaak je restafval aan de weg zet.