Rioolheffing

De rioolheffing heet officieel 'rioolaansluitrecht'. Een 'heffing' is geld dat je aan de gemeente betaalt voor bepaalde zaken. Je betaalt rioolheffing als je op 1 januari eigenaar bent van een woning die is aangesloten op het gemeenteriool. Als huurder of gebruiker van een woning of bedrijf betaal je het 'rioolafvoerrecht'. Deze heffing gaat over het wegbrengen van je afvalwater.

Wat als ik ga verhuizen?

Als je verhuist naar een ander adres, wordt de aanslag van dit moment aangepast. Je krijgt dan een deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing terug. Het bedrag wordt berekend op basis van het deel van het jaar dat je niet meer op je oude adres woont.

Als je binnen de gemeente verhuist, krijg je een nieuwe aanslag voor dat adres. Verhuis je naar een verpleeghuis of ga je bij iemand anders inwonen, dan krijg je geen nieuwe aanslag.

Het rioolaansluitrecht wordt niet verminderd. Je betaalt dat voor een heel jaar.

Kosten rioolheffing

Soort pand Belastingsoort Kosten 2024 Kosten 2023
Woning Eigenarenbelasting € 70,20 € 68,04
Woning Gebruikersbelasting € 35,16 € 34,08
Niet-woningen Gebruikersbelasting € 350,64 € 340,08