Bezwaar maken tegen belastingen en WOZ-waarde

Heb je het idee dat de belastingaanslag of de WOZ-waarde niet klopt? Maak dan binnen 6 weken bezwaar via de digitale belastingbalie.

Naar de digitale belastingbalie

Log in met DigiD van de persoon die de belastingaanslag heeft gekregen.

Wanneer krijg je reactie?

Binnen twee weken na ontvangst van je bezwaar sturen we een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer je meer hoort over je bezwaar.

Beroepschrift tegen het besluit

Ben je het niet eens met het besluit op je bezwaar? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Beroep betekent dat je vraagt aan de rechtbank om het besluit op je bezwaar opnieuw te bekijken.

Je moet binnen zes weken na de brief van de gemeente een digitaal beroepschrift indienen bij Rechtbank Midden-Nederland.

De griffier is een medewerker van de rechtbank die helpt met administratieve taken. Als je in beroep gaat, stuurt de griffier een rekening voor de kosten van de rechtbank. Als je deze rekening niet op tijd betaalt, wordt je beroepschrift niet behandeld.

Kwijtschelding aanvragen

Als je niet genoeg geld hebt om de belastingen van de gemeente te betalen, kun je kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is als je niet het volledige bedrag van een belasting hoeft te betalen omdat je dat niet kunt. Niet alle belastingen kunnen kwijtgescholden worden. 

Naar pagina kwijtschelding aanvragen