Bijzondere bijstand

Woon je in de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude? En heb je plotseling extra bijzondere kosten die je niet kunt betalen met je uitkering of salaris? Dan kun je misschien bijzondere bijstand krijgen. Dit is bijvoorbeeld een vergoeding voor de kosten van bewindvoering, mentorschap, curatele en rechtsbijstand.

 • Bewindvoering is een wettelijke regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om het beheer van de geldzaken van iemand over te nemen.
 • Mentorschap is een wettelijke regeling waarbij een mentor wordt benoemd om op te komen voor de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet kan. Bijvoorbeeld door geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Curatele is een wettelijke regeling waarbij iemand een curator krijgt toegewezen om te zorgen voor zowel de geldzaken als persoonlijke belangen van een persoon die dat zelf niet kan. Bijvoorbeeld omdat iemand zelf geen beslissingen kan nemen door een verstandelijke beperking of psychische problemen.
 • Rechtsbijstand is hulp van een advocaat of juridisch adviseur om je te helpen bij juridische problemen.

Voorwaarden bijzondere bijstand

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden:

 • Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen (eigen geld en bezittingen)
 • Je gaat noodzakelijke kosten maken in een bijzondere situatie. Je krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur
 • Het zijn kosten die je in Nederland gaat maken
 • Je kunt de kosten niet (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit een andere regeling
 • Je vraagt bijzondere bijstand aan voordat de kosten zijn gemaakt

Bijzondere bijstand aanvragen

Je kunt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, curatele, mentorschap of rechtsbijstand. Heb je een bewindvoerder? Dan kan die namens jou de aanvraag doen. De aanvraag doe je via het digitale aanvraagformulier.

Heb je een bewindvoerder, mentor of sta je onder curatele? Vraag bijzondere bijstand aan voor de kosten. De bewindvoerder kan dit ook namens jou doen.

Stuur met de aanvraag de volgende documenten mee:

 • Beschikking van de rechtbank waarin staat dat je onder bewindvoering staat
 • Rekening met kosten voor bewindvoering, mentorschap of curatele
 • Rekening met intakekosten

Heb je geen uitkering? Stuur dan ook mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Voor niet-Nederlandse nationaliteit: kopie van de verblijfsvergunning
 • Volledig ingevuld inlichtingenformulier bijzondere bijstand met bijlagen. We moeten weten wat je inkomen en vermogen (eigen geld en bezittingen) is om te bepalen of de kosten vergoed kunnen worden

Vraag op tijd bijzondere bijstand aan

Vraag binnen 2 maanden na de uitspraak van de rechtbank bijzondere bijstand aan. Als je langer wacht gaat de bijstand ook later in.

Heb je een advocaat nodig omdat je een juridische procedure voert en de Raad voor de Rechtsbijstand heeft een civiele toevoeging verleend? Vraag bijzondere bijstand aan voor de kosten van eigen bijdrage en griffie. Heb je een bewindvoerder dan kan die dit ook namens jou doen.

Stuur met de aanvraag de volgende documenten mee

 • Civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
 • Rekening van de advocaat met het bedrag aan eigen bijdrage en griffiekosten
 • Verwijzing van het Juridisch Loket

Heb je geen uitkering? Stuur dan ook mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Voor niet-Nederlandse nationaliteit: kopie van de verblijfsvergunning
 • Volledig ingevuld inlichtingenformulier bijzondere bijstand met bijlagen. We moeten weten wat je inkomen en vermogen (eigen geld en bezittingen) is om te bepalen of de kosten vergoed kunnen worden

Vraag op tijd bijzondere bijstand aan

Vraag de bijzondere bijstand aan binnen 1 maand na de datum die op de rekening van de advocaat staat. Voorbeeld: is de datum van de rekening van de advocaat 1 februari 2024? Dan moet je uiterlijk 1 maart 2024 de aanvraag doen.

Vraag bijzondere bijstand aan

Wil je bijzondere bijstand aanvragen voor andere kosten? Neem dan contact op met een inkomensmedewerker van team Werk en Inkomen. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur via telefoonnummer (0318) 538 538.