Woo-verzoek indienen

De gemeente deelt al veel informatie zonder dat je een officieel verzoek hoeft te doen volgens de Wet open overheid (Woo). Je kunt deze informatie vinden op de websites die in het overzicht staan.

Je kunt veel informatie vinden zonder dat je daar een speciaal verzoek voor hoeft te doen. Hier is waar je het kunt vinden:

 • Vergunningen: de vergunningen die zijn aangevraagd en verleend, staan op de website www.overheid.nl
 • Belastinginformatie: wil je weten over belastingen zoals hondenbelasting of WOZ-aanslag? Ga dan naar de digitale belastingbalie van de gemeente
 • Bestemmingsplannen: voor regels over het gebruik van huizen en bedrijven (bestemmingsplannen) kun je terecht op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Bodeminformatie: op de website van Omgevingsdienst Utrecht, www.odru.nl, vind je een kaart met informatie over de bodemopbouw
 • Collegebesluiten: wekelijkse publicatie van beslissingen die het college maakt. Bekijk de pagina met de besluitenlijst
 • Gemeentelijke regels: op www.overheid.nl vind je wetten en regels van de gemeente
 • Vastgoed en eigendommen: ga naar www.kadasterdata.nl voor informatie over huizen en eigendommen, zoals de waarde en het grondgebied van een woning
 • Informatie over bedrijven: De Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) heeft informatie over bedrijven, hoe ze hun geld uitgeven en wie de eigenaar is
 • Persoonsdossiers: wil je jouw eigen dossier bekijken, bijvoorbeeld over bijstand? Gebruik dan het formulier Inzage persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens: al je persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) kun je bekijken via https://mijn.overheid.nl
 • Raadsbesluiten: voor beslissingen van de gemeenteraad kun je terecht op https://veenendaal.raadsinformatie.nl

Als je de informatie die je zoekt niet op de genoemde websites kunt vinden, neem dan contact op met de gemeente. We kunnen je vaak de benodigde informatie geven zonder dat je een speciaal verzoek hoeft in te dienen volgens de Wet open overheid (Woo).

Bel ons op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op het nummer (0318) 538 538 en vertel ons wat je wilt weten. We helpen je graag.

Uitlegvideo over de Wet open overheid

Wil je meer weten over de Woo? Dan kan je de onderstaande uitlegvideo bekijken of beluisteren. Hierin leggen we kort uit hoe de Woo werkt.

Online een Woo-verzoek indienen

Wil je informatie die nog niet openbaar is en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Dien dan online een Woo-verzoek in. Beschrijf in je aanvraag zo duidelijk mogelijk waar het over gaat en welke informatie je nodig hebt. Op die manier kunnen we je aanvraag sneller beantwoorden.

Maak een Woo-verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een beslissing en mag dit met 2 weken verlengen. Je krijgt bericht van ons voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Als de gemeente jouw verzoek goedkeurt, krijg je de informatie. Je kunt een (meestal digitale) kopie van een document ontvangen. We kunnen je ook uitnodigen om de documenten in het gemeentehuis te bekijken.

De gemeente kan niet alles openbaar maken. Soms is er een belang dat te belangrijk is. Denk aan privé-informatie van mensen, gegevens over beveiliging, of informatie die schadelijk kan zijn voor het milieu.

Er zijn zelfs dingen die nooit openbaar mogen worden. Bijvoorbeeld informatie over de veiligheid van Nederland, geheime bedrijfsgegevens, of BSN-nummers.

Soms kan alleen een deel van de informatie openbaar worden gemaakt. Sommige delen worden dan onleesbaar gemaakt.

Als we de documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Wijst de gemeente jouw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.