Besluitenlijst college van B&W

Het college van de burgemeester en wethouders praat elke week op dinsdag over plannen en regels. Je kunt de keuzes die ze maken zien op de 'openbare besluitenlijst'. De nieuwe besluitenlijst plaatsen we altijd op woensdag.

Openbare besluitenlijst week 27 van de vergadering van burgemeester en wethouders op maandag 8 juli 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg, dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 27 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2186089 Afwijking op inkoopbeleid voor klein asfaltonderhoud

 1. In afwijking van het inkoopbeleid Henzen Wegenbouw B.V. onderhands de opdracht te gunnen voor klein asfaltonderhoud tot en met 22 augustus 2026.

2.2 2183050 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’t Goeie Spoor

 1. Het bestemmingsplan “’t Goeie Spoor” gewijzigd analoog en digitaal (NL.IMRO.0345.tGoeieSpoor-vg01) vast te stellen met inachtneming van de bijgevoegde Commentaarnota zienswijzen bestemmingsplan ’t Goeie Spoor en Nota van Wijzigingen.
 2. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

2.3 2185263 Zienswijze Bestuursverslag Rembrandt College 2023

 1. De zienswijze op de jaarrekening 2023 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (SOVOV) te versturen zoals verwoord in bijgevoegde gewijzigde brief (bijlage 3).

2.4 2010810 2e Wijziging Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal

 1. De tweede wijziging van het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal vast te stellen.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Motie 'Theater van én voor ons allemaal'

 • De Raadsinformatiebrief “Motie Theater van én voor ons allemaal” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief “terugkoppeling gesprek AP”

 • De raadsinformatiebrief “terugkoppeling gesprek AP” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

Oudere besluitenlijsten

Ben je op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. Je kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord.