Geldzaken van Veenendaal

Wil je weten hoe het gaat met het geld in Veenendaal en wat de plannen zijn voor de komende jaren? Je kunt het vinden in documenten zoals de begroting, kadernota, bestuursrapportages en jaarstukken. Daarin staat hoe het gaat met het geld van de gemeente.

Begrotingsapp van Veenendaal

Op de begrotingsapp kun je documenten bekijken vanaf de eerste bestuursrapportage van 2021. Een 'bestuursrapportage' gaat over hoe we het geld gebruiken. We vertellen wat goed gaat en als er iets moet veranderen, laten ze dat weten. Klik op de knop hieronder om naar de begrotingsapp te gaan.

Naar de begrotingsapp

Programmabegroting

Elk jaar voor 15 november beslist de gemeenteraad over de plannen en het geld voor het volgende jaar. Dit is de 'programmabegroting'. Het vertelt wat we dat jaar gaan doen en hoe we dat gaan betalen. De begroting heeft zes programma's met kosten en opbrengsten per programma. Zie het overzicht van de programmabegroting 2024 hieronder.

Overzicht programma begroting 2024 bekijken (pdf, 1 MB).

Wil je de volledige programmabegroting voor 2024 zien? Ga naar https://veenendaal.begrotingsapp.nl.

In de 'kadernota' beslist de gemeenteraad wat ze in de komende 3 jaar willen doen en hoeveel geld ze ervoor willen uitgeven. Elk jaar keurt de raad deze nota goed in juli.

Elk jaar in juni, oktober en december keurt de raad een 'bestuursrapportage' goed. Daarin staat of de uitgaven en inkomsten volgens plan gaan en of er verschillen zijn met wat we van tevoren hadden bedacht. De bestuursrapportage is op dezelfde manier opgebouwd als de begroting.

Met de 'jaarstukken' vertelt het bestuur van de gemeente (college van burgemeester en wethouders) wat ze hebben gedaan en hoe het geld werd uitgegeven. De gemeenteraad moet deze stukken elk jaar vóór 15 juli goedkeuren en aan de provincie sturen.