Wethouder Engbert Stroobosscher

Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor werk, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Hij is 1e loco-burgemeester. De 1e loco-burgemeester is de persoon die de burgemeester vervangt als die er niet is.

Portefeuille

Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

 • Participatiewet /werk en inkomen / inburgering
 • Werkgeversdienstverlening
 • Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid
 • Volkshuisvesting, wonen en zorg
 • Programma Invoering Omgevingswet
 • Mobiliteit
 • Landbouw en stikstof
 • Grondzaken en -exploitatie
 • Ruimtelijke projecten
 • Hoogspanningslijn
 • Wijkwethouder West
 • Deelnemingen: aandeelhouder OVO, lid AB IW4

Plaatsvervanger: Martijn Beek

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Aandeelhouder OVO
 • Lid Algemeen Bestuur GR sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht IW4

Voorzitter van Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum