Wethouder Martijn Beek

Martijn Beek is namens ProVeenendaal wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor samenleving en organisatie.

Portefeuille

Martijn Beek is verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg
 • Integraal jeugdbeleid
 • Sport
 • Welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Volksgezondheid
 • Bestuursstijl
 • Opgave Sociaal domein
 • Maatschappelijke participatie / inclusie
 • P&O en facilitaire zaken
 • Intergemeentelijke dienstverlening
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Noord
 • Deelnemingen: aandeelhouder DEVO, lid AB GGD, lid AB IW4

Plaatsvervanger: Marco Verloop

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Aandeelhouder DEVO
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GGDrU
 • Lid Algemeen Bestuur IW4
 • VNG Utrecht regiegroep NUZO

 • Bondsgedelegeerde voor de KNLTB (tot 01.01.2020)
 • Vrijwilligerswerk Tennisvereniging Veenendaal West (TVVW)