Wethouder Martijn Beek

Martijn Beek is namens ProVeenendaal wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor samenleving en organisatie.

Contact met Martijn Beek

Portefeuille

Martijn Beek is verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg
 • Integraal jeugdbeleid
 • Sport
 • Welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Volksgezondheid
 • Bestuursstijl
 • Programma Sociaal domein
 • Maatschappelijke participatie / inclusie
 • P&O en facilitaire zaken
 • Intergemeentelijke dienstverlening
 • Dierenwelzijn
 • Wijkwethouder Noord
 • Deelnemingen: aandeelhouder DEVO, lid AB GGD, lid AB IW4

Plaatsvervanger: Marco Verloop

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

 • Aandeelhouder DEVO
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GGDrU
 • Lid Algemeen Bestuur IW4
 • VNG Utrecht regiegroep NUZO

 • Vrijwilligerswerk Tennisvereniging Veenendaal West (TVVW)