Integriteitstoets voor nieuwe horeca (BIBOB-toets)

Vraag je voor de eerste keer een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning aan? Dan moet je de BIBOB-toets invullen. Dit is een controle om te kijken of je integer bent.

Integer zijn betekent eerlijk en betrouwbaar zijn, zonder slechte bedoelingen. Als we je integriteit controleren, kijken we of je eerlijk en betrouwbaar bent in de manier waarop je dingen doet, vooral als het gaat om bijvoorbeeld het leiden van een horecabedrijf.

Download het integriteitsformulier (pdf, 31 KB)

Lukt het je niet om het bestand te openen, lezen of beluisteren? Stuur dan een mail naar horeca@veenendaal.nl. Zij helpen je graag verder.

Documenten die je moet meesturen met het integriteitsformulier BIBOB:

 • Koop-/eigendomsakte: bewijs dat je de eigenaar bent van het pand en de spullen in je zaak
 • Overzicht van investeringen: lijst van wat je hebt geïnvesteerd in je zaak, zoals meubels, voorraad, en andere uitgaven
 • Bewijs van leningen: papieren die laten zien of je geld hebt geleend en onder welke voorwaarden
 • Belastinginformatie: documenten van de belastingdienst over je betalingsgedrag en registratie (BTW-nummer)
 • BSN van leidinggevenden: burgerservicenummers van alle managers en leiders
 • Akte van ondernemingsvorm: officieel document dat aangeeft hoe je bedrijf is opgericht
 • Statuten (alleen BV of NV): regels en afspraken over hoe je bedrijf werkt
 • Uittreksel aandelenregister (alleen BV of NV): lijst van wie aandeelhouder is in je bedrijf
 • Stukken faillissement: papieren die te maken hebben met een eventueel eerder faillissement
 • Kopieën jaarrekeningen: overzichten van je inkomsten en uitgaven van de afgelopen drie jaar
 • Ondernemingsplan: plan waarin je uitlegt hoe je bedrijf werkt en wat je toekomstplannen zijn
 • Pachtovereenkomst/huurcontract: papieren die bewijzen dat je het pand mag gebruiken
 • Akkoord verhuurder: schriftelijke toestemming van de pandeigenaar als je het pand huurt
 • Volmacht leidinggevende: bewijs dat je managers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen

Lukt het niet om sommige documenten te vinden of snap je niet precies wat we nodig hebben? Neem dan contact op met het Omgevingsloket via (0318) 538 538 of omgevingsloket@veenendaal.nl. Ze helpen je graag verder.

Maak een afspraak

Heb je het formulier ingevuld en alle documenten verzameld? Bel dan naar het Omgevingsloket om een afspraak te maken. We kijken dan samen naar de vragenlijst en de toestemming (vergunning) die je nodig hebt voor je horecabedrijf. 

Wil je een horecabedrijf beginnen?

Wil je een café, restaurant, of ander soort horecabedrijf beginnen, overnemen, of iets veranderen in je bestaande horecazaak? Dan moet je toestemming hebben via een exploitatievergunning, zelfs als je geen alcohol schenkt. Een exploitatievergunning is een toestemming om een horecabedrijf te 'exploiteren'. Exploiteren is het leiden van een horecabedrijf.

Naar pagina exploitatievergunning