Precariobelasting

Precariobelasting is een soort belasting die je moet betalen als je dingen zoals terrassen, reclameborden, of containers op grond van de gemeente zet, zoals parken en wegen. Hoeveel je moet betalen, hangt af van de vergunning die je bij de gemeente aanvraagt.

Prijzen precariobelasting

Je krijgt de rekening voor precariobelasting altijd pas een jaar later. Je moet het bedrag in één keer betalen. Jammer genoeg kun je geen kwijtschelding krijgen voor deze belasting. Kwijtschelding is als je niet het hele bedrag van een belasting hoeft te betalen omdat je dat niet kunt. Bekijk hieronder de prijzenlijst voor pecariobelasting.

Bekijk prijzen precariobelasting 2024 (pdf, 158 KB)