Reclamebelasting

Ondernemers op alle bedrijventerreinen in Veenendaal betalen reclameheffing aan de gemeente. Kwijtschelding voor reclamebelasting is niet mogelijk. Ondernemers in het centrum betalen BIZ.

Uitstel betaling belastingen

De gemeentelijke belastingaanslag (OZB, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing) met dagtekening 28 februari 2020 mag later worden betaald. U moet op 31 augustus 2020 het volledige bedrag betaald hebben. Dat betekent dat de gemeente voor 31 augustus geen herinneringen of aanmaningen stuurt.

De andere belastingen zoals toeristenbelasting en precariorechten die met dagtekening 30 juni worden verstuurd, moeten uiterlijk 30 november 2020 betaald zijn. Daarnaast is uitstel verleend voor de BIZ en reclamebelasting tot 31 december. Zodat de betalingstermijnen voor ondernemers zoveel mogelijk gespreid worden.

De opbrengst van de reclamebelasting wordt verdeeld over de coöperatieve verenigingen Bedrijventerreinen. Elk bedrijventerrein in Veenendaal heeft een coöperatieve bedrijvenvereniging. Van de opbrengst van de reclamebelasting betalen ze bijvoorbeeld energie-inkoop, bedrijfshulpverleners en beveiliging.

Waarvoor betaalt u reclameheffing

Maakt u reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is? Bijvoorbeeld met billboards of lichtbakken? Dan moet u reclamebelasting aan de gemeente betalen. Het maakt niet uit of u de reclame boven particuliere of gemeentegrond hangt.

Scroll de tabel om meer te zien
Tarieven reclamebelasting
Afmeting reclame Tarief
Minder dan 0,5 vierkante meter 284,52
Van 0,5 tot 5 vierkante meter 567,83
Van 5 tot 20 vierkante meter 851,26
Van 20 tot 50 vierkante meter 1081,95
Van 50 tot 100 vierkante meter 1.165,75
Vanaf 100 vierkante meter en meer 1.249,42

Wanneer mag u reclame maken

Om reclame te mogen maken, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame. Voor reclame die hangt boven of staat op gemeentegrond moet u precariobelasting betalen.