Bedrijven Investeringszone (BIZ)

In het centrum van Veenendaal werken de winkeliers en mensen die panden hebben samen in iets dat we de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) noemen. In de BIZ bundelen ze hun krachten en investeren ze samen om hun bedrijven beter te maken. Ze willen dat er meer mensen naar de binnenstad van Veenendaal komen.

Wat doet de BIZ?

De BIZ maakt de binnenstad en de winkels leuk voor mensen uit de buurt. Ze doen dat door samen reclame te maken in de krant, op internet, en ze organiseren leuke dingen zoals straatentertainment en festivals. Ook zorgen ze voor gezellige verlichting en nog veel meer.

Samen met ons zorgt de BIZ ervoor dat de binnenstad altijd schoon, netjes en veilig is. Ze kijken ook hoe winkeliers goed kunnen samenwerken en wat het beste voor hen is. Dit doen ze allemaal, zodat de binnenstad van Veenendaal ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.

In de BIZ Winkelstad Veenendaal hebben ze 3 verschillende gebieden:

  1. Overdekte gebieden (Passage Corridor en Scheepjeshof).
  2. Winkelstraten in de binnenstad
  3. Tuinstraat en de randen van het BIZ-gebied

Je kunt hier de kaart van de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Veenendaal bekijken. Als het niet lukt om het te bekijken, kun je contact opnemen met ondernemen@veenendaal.nl. Zij helpen je graag.

Kaart Bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Veenendaal (pdf, 511 KB)

Op zoek naar een bepaald adres?

Voor een bepaald adres kun je het BIZ Winkelstad Veenendaal plan van aanpak 2023-2027 bekijken op https://winkelstadveenendaal.nl. Bekijk dan pagina 11 tot en met 14.

Kosten BIZ ondernemers

Doelgroep Soort gebied Kosten 2024 Kosten 2023
Ondernemers Niet-overdekt gebied € 747,29 € 711,70
Ondernemers Overdekt gebied € 373,07 € 355,30
Eigenaren Niet-overdekt gebied € 434,28 € 413,60
Eigenaren Overdekt gebied € 248,33 € 236,50

Vrijstelling van BIZ gebiedsbijdrage

Ondernemers in de Tuinstraat en langs de randen van het BIZ-gebied betalen minder omdat ze verder weg zijn van drukkere gebieden en vaak geen versieringen hebben. Zij betalen dus het standaard bedrag van € 248,33.

Ondernemers in de binnenstad betalen allemaal hetzelfde startbedrag aan de BIZ. Afhankelijk van waar hun pand is, kan er een extra bedrag zijn. Dat extra geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld sfeerverlichting, versieringen en reclame.

Ondernemers in de Corridor en Scheepjeshof betalen minder omdat ze een deel van de promotie zelf regelen in hun overdekte gebied. Buiten deze overdekte gebieden regelen ondernemers alles via de BIZ en betalen daarom meer.

Ondernemers in de Tuinstraat en langs de randen van het BIZ-gebied betalen minder omdat ze verder weg zijn van drukkere gebieden en vaak geen versieringen hebben.

BIZ-bijdragen worden via de gemeente betaald. Het BIZ Winkelstad Veenendaal maakt elk jaar een plan en stuurt een rekening naar ondernemers en pandeigenaren. We controleren of het geld wordt gebruikt zoals in het plan staat.

We sturen daarom ieder jaar een rekening voor de BIZ naar de ondernemers en pandeigenaren . Dat loopt via de afdeling Belastingen. We maken het geld dat we ontvangen over aan de BIZ Winkelstad Veenendaal. 

De BIZ in de binnenstad is er al sinds 2018. Ondernemers stemmen elke vijf jaar om ermee door te gaan. In 2022 hebben ze gestemd en een nieuw plan gekozen voor de komende vijf jaar (2023-2027). Heb je vragen of wil je meer weten? Mail dan naar winkelstad@veenendaal.nl.