Drank- en horecavergunning verenigingen, buurthuizen en stichtingen

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in bijvoorbeeld de sportkantine of het buurthuis? Dan heeft u een drank- en horecavergunning voor verenigingen en stichtingen (Model B) nodig.

Drank- en horecavergunning verenigingen (pdf, 593 KB)

Vul de aanvraag drank- en horecavergunning in stuur deze terug aan de gemeente Veenendaal.

Bijlagen voor verenigingen en stichtingen

  • Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van de ondernemers en overige leidinggevenden
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemers
  • Actueel inschrijvingsbewijs verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel
  • Duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop de maten in meters, de (bedrijfsvloer-) oppervlakte, de indeling en functie van de te gebruiken ruimte(s) en de situering en oppervlakte van eventuele terras(sen) staan aangegeven
  • Kopie van het vastgestelde bestuursreglement
  • Statuten (bij stichtingen en andere rechtspersonen)
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst (als er leidinggevenden in loondienst zijn).

Afhandeling van uw vergunningsaanvraag

Als uw aanvraag bij ons binnen is, neemt een medewerker van het omgevingsloket contact met u op voor een afspraak. U moet namelijk met alle leidinggevenden langskomen op het gemeentehuis om een aantal bewijsstukken te tonen.

U en uw leidinggevenden moeten dan het volgende meenemen:

  • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Bewijs van sociale hygiëne
Drank- en horecavergunning voor verenigingen en stichtingen
Soort vergunning Kosten
Alcoholwetvergunning € 399