Bijdrage voor maatschappelijke initiatieven

Wilt u iets organiseren om andere mensen in de wijk of in Veenendaal te helpen, bijvoorbeeld een activiteit voor ouderen of een boodschappenservice? De gemeente heeft een financiele bijdrage. Vertel ons eerst meer over uw idee en stuur een e-mail.

E-mail sturen over uw initiatief

De gemeente neemt contact op om uw ideeën te bespreken. Als uw idee in aanmerking komt voor een subsidie van de gemeente, vult u het online formulier maatschappelijke initiatieven in.

Voorwaarden voor de bijdrage initiatieven

  • U woont of werkt in Veenendaal (u kunt zich verenigen in een vereniging of stichting). Het mag geen professionele organisatie zijn.
  • Het gaat om terugkomende activiteiten voor een groep inwoners.
  • De activiteiten dragen eraan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en/of meedoen in de samenleving als dit niet vanzelfsprekend is.
  • U levert samen met andere inwoners zoveel mogelijk zelf een bijdrage aan het realiseren van het initiatief.
  • De financiële bijdrage die u vraagt vanuit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven is maximaal € 10.000 voor een jaar.
  • Tegenover de bijdrage die u vraagt moet minimaal 20% co-financiering staan. Dit kan zijn: vrijwillige inzet, betaalde inzet tegen een niet-commercieel tarief, eigen middelen, of middelen van particulieren, particuliere fondsen of ondernemers.