Zelf groen beheren

In Veenendaal kun je zelf het groen in jouw straat opfleuren en onderhouden. Denk aan een plantsoen of plantenbak, stuk gras of de grond rond de stam van een boom. Zo zorg je voor meer kleur in de straat en een mooiere omgeving om in te leven. Je beheert het stukje groen samen met je buren of alleen. 

Hoe werkt het?

Wil je zelf of samen met je buren zorgen voor een stukje groen in jouw straat? Neem dan eerst even contact op met je wijkmanager. Bekijk op deze pagina alle wijkmanagers.

 1. De wijkmanager bekijkt samen met jou of jouw idee haalbaar is én of de buurt het er mee eens is. 
 2. Als jouw idee akkoord is, maakt de wijkmanager samen met jou een mooi plan. Je krijgt als dat nodig is advies over de keuze voor de beplanting en samen bekijken jullie hoeveel geld er nodig is. Met als resultaat dat je zelf of samen met jouw buren het stukje groen adopteert.
 3. Je ondertekent een contract, waarin de afspraken tussen jou en de gemeente staan.

Het is belangrijk dat je eerst contact met ons opneemt. Ga niet zonder toestemming aan de slag! Via de onderstaande knop kan je een aanvraag voor zelfonderhoud insturen.

Vraag zelfbeheer aan

Wat je verder nog moet weten

Bijna alle locaties komen in aanmerking om zelf te onderhouden. Behalve als:

 • De plek die je zelf wilt beheren geen logische grens heeft of krijgt.
 • Het onderdeel is van de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur zijn aangewezen gebieden waar het groen beschermt wordt in een gemeente. Denk hierbij aan parken, bossen en natuurgebieden. Deze gebieden blijven in principe in beheer bij de gemeente.
 • Het een boom is: deze wordt om veiligheidsreden en aansprakelijkheid altijd door de gemeente onderhouden.
 • Als het een speeltoestel is, blijft de gemeente de veiligheidsinspecties uitvoeren en moeten reparaties gedaan worden door de beherende partij.
 • De opvang van regenwater tegenhoudt.
 • De verkeers- of sociale veiligheid gevaar loopt.
 • De toegankelijkheid voor o.a. mensen met een handicap slechter maakt. Bijvoorbeeld: bij geveltuinen moet de stoep breed genoeg blijven voor rolstoelen.
 • In de grond riolering of kabels en leidingen zitten, die snel bereikbaar moeten zijn.

Zelf aan de slag

Monique ging aan de slag met het stuk grond rondom de boom voor haar huis.

Lees hoe Monique dat aanpakte