Bijdrage voor initiatieven in uw buurt

Wilt u in uw wijk iets organiseren, bijvoorbeeld een braderie, straatfeest, schoonmaakactie of muziekfestijn? Of heeft u ideeën om uw straat, buurt of wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken? Vraag een bijdrage wijkbudget aan.

Wijkbudget aanvragen

De wijkmanagers nemen contact met u op en beoordelen uw aanvraag. Binnen een maand krijgt u van ons een reactie op uw aanvraag.

De gemeente geeft maximaal € 5.000,- subsidie om een idee uit te voeren. Voor een straat- of buurtbarbecue krijgt u € 100,-.

Voorwaarden voor aanvraag wijkbudget

  • het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid of sociale cohesie van de wijk;
  • het doel van de aanvraag moet ten goede komen aan een groep bewoners en niet aan een individueel belang;
  • bewoners zijn zelf leidend bij de uitvoering (bewoners voor bewoners);
  • bewoners leveren een substantiële en aantoonbare bijdrage aan het realiseren van het initiatief of verrichten een andere inspanning die bijdraagt aan een leefbare wijk;
  • aan een puur fysiek project is een sociale activiteit verbonden;
  • het initiatief kent geen commercieel winstoogmerk.