Bijdrage voor initiatieven in uw buurt

Heeft u een idee om uw straat, buurt of wijk mooier, groener, schoner, veiliger of gezelliger te maken? Voor de uitvoering van dit idee kunt u een financiële bijdrage vanuit het wijkbudget aanvragen.

Waar kunt u wijkbudget voor gebruiken?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het organiseren van een zwerfafval-opruimactie

  • Het vergroenen van uw straat

  • Het aanleggen van een moestuin of jeu des boules-baan.  

U kunt het wijkbudget ook gebruiken als u een buurtbarbecue of straatfeest wilt organiseren. 

Wijkbudget aanvragen

Na uw aanvraag

Uw wijkmanager neemt zo snel mogelijk contact met u op en beoordeelt samen met u of uw idee haalbaar is. U krijgt binnen een maand te horen of u het geldbedrag krijgt.  

Hoeveel geld krijg ik voor de uitvoering van mijn idee?

U krijgt maximaal € 5.000 om uw idee voor uw buurt uit te voeren. Voor het organiseren van een straat- of buurtbarbecue krijgt u € 100.  

U idee moet bijdragen aan de wijk

  • Uw idee moet bijdragen aan de leefbaarheid of sociale cohesie (gezelligheid) in uw buurt
  • Meerdere mensen hebben iets aan uw idee
  • U voert zelf of samen met uw buren het idee uit. De gemeente helpt u als dat nodig is
  • Aan een lichamelijk project (zoals tuinieren) is een sociale activiteit verbonden
  • Het idee is niet commercieel, beledigend of aanstootgevend.

Kan uw idee niet meteen worden uitgevoerd? 

Dan kunt u het idee mogelijkheid pitchen aan de gemeenteraad tijdens een beeldvormende avond. Het is dan aan de fracties in de gemeenteraad of zij uw plan overnemen en u het alsnog kunt uitvoeren.