Bomen in Veenendaal

In Veenendaal staan meer dan 31.000 gemeentelijke bomen. En elk jaar kappen, planten en verplanten wij als gemeente bomen. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat hij ziek is of schade heeft opgelopen tijdens een storm of aanrijding. Een boom kan ook te oud geworden zijn en daarom gevaar opleveren voor de omgeving. En soms staat een boom op een plek waar gebouwd moet worden. Dan kijken we of we deze boom kunnen verplanten.

Bomen die gekapt moeten worden, krijgen een roze stip en een etiket op de stam. Zo kan iedereen zien dat deze boom gekapt wordt. We kappen de boom ongeveer een week nadat we de stip en het etiket op de boom hebben gemaakt.

Met spoed boom kappen: noodkap

Soms kappen we een boom met spoed omdat de boom gevaar op kan leveren voor de omgeving. Dit heet een noodkap. De gemeente mag de boom dan kappen of flink snoeien zonder een vergunning aan te vragen. Vanwege de snelheid van handelen kan het dan gebeuren dat we de boom niet vooraf markeren.

Er zijn verschillende redenen waarom wij bomen kappen in Veenendaal. Een boom kappen is nooit leuk, dat staat voorop. Toch is het soms nodig. Voor elke gekapte boom planten een nieuwe boom terug, tenzij de plek waar de boom stond niet meer geschikt is om een boom toekomst te geven. Dan planten we een boom op een andere plek terug.

De boom is afgekeurd of ziek

We controleren onze bomen regelmatig. Zo lang een zieke boom geen gevaar oplevert voor de omgeving, laten we hem staan. Soms helpt het om de boom goed te snoeien. Afgekeurde bomen leveren een gevaar op voor de omgeving en worden zo snel mogelijk verwijderd.

De boom veroorzaakt schade aan stoepen, wegen of gebouwen

Boomwortels kunnen stoepen of bestrating opdrukken, tegen een woning aan groeien of de fundering van een huis beschadigen. Als dit zo is kunnen we een paar dingen doen:

  • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt
  • We verbeteren de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade
  • We kijken of we de omgeving rondom de boom kunnen veranderen.

Lukt dit allemaal niet, dan moeten we de boom helaas weghalen. We verplanten of kappen de boom dan. Hiervoor vraagt de gemeente een vergunning aan.

De boom staat in de weg bij een herinrichting

Soms moet een boom weg vanwege een herinrichting van een straat. Dit proberen we natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen door goed na te denken over het ontwerp van de straat en de boom erin mee te nemen. Lukt dit niet, dan verplaatsen of kappen we de boom. Ook hiervoor vraagt de gemeente een vergunning aan.  

De boom is dood

Soms gaan bomen toch opeens dood. En dode bomen kunnen gevaar opleveren vanwege afvallende takken. Of ze waaien om bij een storm. Voor het kappen van dode bomen vragen we een vergunning aan.

De volgende bomen zijn voorzien van een etiket en moeten helaas gekapt worden.

Straat Soort boom Aantal te kappen Reden
Spitsbergenweg 61 Wilg 1 Zwamaantasting, stamvoetschade en holte(n)
Dragonderpark Acacia / Berk 2 Kroonschade, werkende plakoksel, grote kans op uitbreken zware gestaltakken / Aantasting berkenzwam, kans op stambreuk
Ruiterijweg 40 Acacia 1  
Kleine Beer-Vijgendam, rotonde Eik 1 Kroonschade, werkende plakoksel, grote kans op uitbreken zware gestaltakken
Grote Beer, fietsoversteek Dragonderpark Es   Rooien
Bosmuislaan, HUP Eik 1 Aftakelend, kroon grotendeels afgestorven, grote kans op uitbreken zware takken
Anker, fietspad Linde 2 Zwakke structurele kroonopbouw. Aanwezig in de kroon plakoksel(s) en zware gesteltakken. Grote kans op uitbreken zware takken
PP Rubenstraat, school Kers 3 Sterk afnemende vitaliteit en groeikracht. Deels afgestorven kroon
Dr de Visserstraat Kers 4 Achterstallig boombeeld. Kroon grotendeels afgestorven
Zuijlenburg 5 Kers 2 Aftakelend, kroon grotendeels afgestorven, grote kans op uitbreken zware takken
Sterrenschans, woonwagenkamp Acacia 2 Kroonschade, werkende plakoksel, grote kans op uitbreken zware gestaltakken
Oeverzwaluw 56 Els 1 Onnatuurlijke scheeftstand, boom helt over naar woning
Trekvalk 26 Acacia 1 Zwakke structurele kroonopbouw. Aanwezig in de kroon plakoksel(s) en zware gesteltakken. Grote kans op uitbreken zware takken
Diepenbrockdreef 18 Paulownia 1 Kroon deels afgestorven, slechte conditie/vitaliteit, grote kan op uitbreken takken
Van Manenerf 2, park Els 1 Els aangetast door wilgenhoutrups. Veel vraatschade in stamvoet, aantasting stam. Bij mechanische (wind)belasting grote kans op stambreuk

We storen vogels niet bij bomenkappen

Onze vakspecialisten houden zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming. In deze wet staat bijvoorbeeld dat we (broedende) vogels niet mogen storen. Als er een noodkap is en er zit een nest in de boom, dan verplaatsen we dit nest met de grootst mogelijke zorg naar een andere boom. Of we zetten een gedeelte rondom een boom af en wachten totdat de vogeltjes het nest hebben verlaten.

Waardevolle bomen

Er staan in Veenendaal veel beschermde bomen, die we belangrijk vinden voor de omgeving. Die bomen vind je op de lijst waardevolle bomen.

Naast de bomen van de gemeente, kan het zijn dat er in jouw tuin ook zo'n waardevolle boom staat.

Download de lijst waardevolle bomen in Veenendaal (pdf, 3 MB)