Bodemonderzoek bij graafwerk

Om ervoor te zorgen dat de grond niet vies wordt (verontreiniging van de bodem), is het belangrijk om te weten hoe schoon de grond en het grondwater zijn. Met de invoering van de Omgevingswet, gaat de gemeente dit controleren. We doen dit samen met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Bodemkwaliteit als je gaat bouwen

Als je ergens gaat bouwen, is het belangrijk dat de bodem geschikt is voor wat je van plan bent, bijvoorbeeld om er te wonen, werken of om te gebruiken als moestuin. Er is al veel informatie beschikbaar over de 'bodemkwaliteit', en je kunt deze gegevens vinden in het Geoportaal van de Omgevingsdienst Utrecht. Op deze website staat ook een handleiding om je op weg te helpen.

Naar het Geoportaal omgevingsdienst

Wat mag je wel en niet doen met de grond?

Als je gaat bouwen, moet er vaak gegraven worden en grond worden verplaatst. Hiervoor zijn regels opgesteld. Wat wel en niet mag met de grond, kun je lezen in de Nota bodembeheer.

Voor het graven en verplaatsen van grond moet je een melding doen bij de ODRU.

Bodemonderzoek, bodemverontreiniging en sanering

Als je gaat graven in de bodem, is het belangrijk om te weten of de grond schoon is. Dit is van belang voor jouw eigen gezondheid en die van mensen die in de grond moeten werken. Het kan nodig zijn om vooraf bodemonderzoek te doen en soms moeten vervuilingen worden opgeruimd.

Er zijn verschillende soorten onderzoek. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving vind je uitgebreide informatie over welke soorten bodemonderzoek er zijn en wanneer bodemonderzoek nodig is.