Woo-verzoek indienen

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) te doen. U kunt deze informatie vinden op de websites die in het overzicht staan.

Welke informatie is al openbaar?

 • Publicatie vergunningen: ingediende en verleende vergunningen staan op de website overheid.nl
 • Belastinginformatie: Bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen via de digitale belastingbalie van de gemeente.
 • Bestemmingsplannen: In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. De bestemmingsplannen zijn openbaar en online te vinden op de website ruimtelijke plannen.
 • Bodeminformatie: Een kaart met de opbouw van de bodem vindt u op de website van Omgevingsdienst Utrecht.
 • Collegebesluiten
 • Gemeentelijke regelgeving en beleid: de gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op de website overheid.nl.
 • Kadaster: het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens. U kunt dit doen via de website van het Kadaster.
 • Kamer van Koophandel: bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn. U kunt dit doen via de website van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsdossiers: stukken uit uw persoonlijk dossier (bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier) kunt u inzien. U kunt inzage vragen via het online formulier inzage persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens die over u in de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) staan, kunt u inzien via de website mijn overheid.
 • Raadsbesluiten

Vraag de gemeente of een Woo-verzoek nodig is

Staat de informatie die u zoekt niet in een van de categorieën hierboven? Neem dan even contact op. We kunnen u in veel gevallen informatie toesturen zonder dat u daar een Woo-verzoek voor hoeft in te dienen. 

Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur het nummer (0318) 538 538 en geef aan dat u advies nodig heeft rondom het doen van een Woo-verzoek.

Online een Woo-verzoek indienen

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie die u zoekt onder de Woo? Doe dan online een Woo-verzoek. Beschrijf in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk om welk onderwerp het gaat en welke informatie u nodig heeft. Uw aanvraag kan dan sneller beantwoord worden.

Nu Woo-verzoek doen

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken en kan deze termijn verlengen met 2 weken. U krijgt bericht van de gemeente, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Toewijzing verzoek

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan krijgt u de informatie. U kunt een (meestal digitale) kopie krijgen van een document. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken in het gemeentehuis.

Wanneer wijst de gemeente uw verzoek af?

De gemeente mag niet alles openbaar maken. Soms weegt een bepaald belang te zwaar. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwelijke gegevens van personen, informatie over beveiliging van systemen en personen of informatie die het milieu kan schaden.  

Er zijn zelfs zaken die nooit openbaar mogen worden gemaakt  Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de veiligheid van Nederland, vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens of BSN-nummers. 

Soms is de informatie slechts gedeeltelijk openbaar te maken. Bepaalde stukken zijn dan onleesbaar gemaakt. 
Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.