Klacht over behandeling door ambtenaar of bestuurder

Vindt u dat een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente u niet goed heeft behandeld? Dien dan een klacht in via het online klachtenformulier.

Klacht indienen over ambtenaar

Afhandeling van uw klacht in het kort

Binnen 6 weken krijgt u een brief waarin staat wat we met uw klacht doen. De gemeente mag er nog 4 weken langer over doen. Ook dan krijgt u een brief. Als u het ermee eens bent mag de gemeente langer doen over de beoordeling van uw klacht.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat:

 • U door medewerkers of bestuurders niet goed bent behandeld
 • U te weinig, onjuiste of misleidende informatie krijgt
 • De gemeente niet reageert op vragen
 • Niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy, bijvoorbeeld als zonder uw toestemming uw medische gegevens zijn doorgegeven

Waarover kunt u geen klacht indienen?

 • Iets dat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
 • Regels van de gemeente
 • Iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven
 • Gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • Gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie

Behandeling van uw klacht

 • Uw klacht wordt door de gemeente zelf behandeld
 • U mag meer over uw klacht vertellen aan de persoon die uw klacht behandelt
 • U krijgt van de gemeente een brief waarin staat wat we met uw klacht doen

Niet eens met de uitspraak?