Klacht over behandeling door ambtenaar of bestuurder

Vindt u dat een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente u niet goed heeft behandeld? Dien dan een klacht in via het online formulier.

Klacht indienen

Binnen 6 weken krijgt u een brief waarin staat wat we met uw klacht doen. De gemeente mag er nog 4 weken langer over doen. Ook dan krijgt u een brief. Als u het ermee eens bent mag de gemeente langer doen over de beoordeling van uw klacht.

Waarover kunt u een klacht doorgeven?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat:

 • u door medewerkers of bestuurders niet goed bent behandeld
 • u te weinig, onjuiste of misleidende informatie krijgt
 • de gemeente niet reageert op vragen
 • niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy, bijvoorbeeld als zonder uw toestemming uw medische gegevens zijn doorgegeven

Waarover kunt u geen klacht doorgeven?

 • over iets dat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
 • over regels van de gemeente
 • over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven
 • over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie

Behandeling van uw klacht

 • Uw klacht wordt door de gemeente zelf behandeld.
 • U mag meer over uw klacht vertellen aan de persoon die uw klacht behandelt.
 • U krijgt van de gemeente een brief waarin staat wat we met uw klacht doen.

Niet eens met de uitspraak?