Klacht over ambtenaar of bestuurder

Vind je dat een medewerker, afdeling, of bestuurder van de gemeente je niet goed heeft behandeld? Stuur dan een klacht in via het online klachtenformulier.

Klacht indienen over ambtenaar

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen als je vindt dat:

  • Je niet goed bent behandeld door medewerkers of bestuurders
  • Je te weinig, onjuiste of misleidende informatie hebt gekregen
  • De gemeente niet reageert op je vragen
  • Er niet zorgvuldig is omgegaan met je privacy, bijvoorbeeld als zonder jouw toestemming je medische gegevens zijn doorgegeven

Waarover kun je geen klacht indienen?

Je kunt geen klacht indienen over iets dat:

  • Meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
  • Regels van de gemeente betreft
  • Iets waarover je al eerder een klacht hebt doorgegeven
  • Gedrag of een actie waar je bezwaar tegen had kunnen maken of beroep tegen had kunnen instellen
  • Gedrag dat al wordt onderzocht door Justitie

Hoe gaan we met je klacht om?

De gemeente bekijkt jouw klacht zelf en je kunt meer details delen met de persoon die dit behandelt. Daarna sturen we je een brief met informatie over hoe we met je klacht omgaan of wat we ermee gaan doen.

Hoe lang duurt het verwerken van je klacht?

Binnen 6 weken ontvang je een brief waarin staat wat er met je klacht wordt gedaan. De gemeente mag er nog 4 weken langer over doen. Ook dan krijg je een brief. Lukt het de gemeente daarna nog steeds niet om te reageren, dan kan het nog langer duren. Maar alleen je het ermee eens bent. Je krijgt het dus te horen als het nog langer gaat duren dan 10 weken.

Niet eens met onze beslissing?

Dan kun je je klacht sturen naar de Nationale ombudsman. Dit kan via de website www.nationaleombudsman.nl.