Beleid Detailhandel

Ons winkelbeleid helpt bestaande winkels om goed te blijven werken en te vernieuwen. Ook voor nieuwe winkels biedt het duidelijke regels voor een geschikte vestiging. We houden rekening met de landelijke, provinciale en regionale wetten en regels.

Detailhandelsbeleid 2021-2022

In 2021 heeft de gemeenteraad het winkelbeleid voor 2021-2022 vastgesteld. De gemeenteraad wil graag dat inwoners en bezoekers hun mening geven over het nieuwe beleid.

We hebben meningen en suggesties over de winkelcentra in de gemeente verzameld via ons burgerpanel en bezoekersenquĂȘtes in de winkelgebieden van Veenendaal. De vragen gingen over dagelijkse boodschappen, plezierig winkelen en doelgericht winkelen (bijvoorbeeld in een bouwmarkt, woonwinkel of tuinartikelenwinkel).

Burgerpanel, inwonerspanel

Wij vroegen aan de deelnemers van het burgerpanel of ze willen meedenken met de gemeente. Dat kan nog steeds door te reageren op de resultaten en de uitkomst van het burgerpanel:

  • Wat valt je op aan de onderzoeksresultaten van het koopstromenonderzoek, burgerpanel en bezoekersenquĂȘtes?
  • Welke suggesties heb je voor de gemeenteraad over het winkelbeleid? Denk hierbij aan:
    • Goede voorzieningen voor inwoners en bezoekers
    • Veenendaal als aantrekkelijke plek voor nieuwe ondernemers

Het koopstromenonderzoek levert data en inzicht in hoe goed de winkelgebieden werken. In het onderzoek staan vragen centraal zoals: Waar winkelen inwoners? Hoe reizen inwoners naar een winkelgebied?

Rapporten over het beleid detailhandel

Lukt het je niet om de bestanden te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Herman van Rijnbach via herman.van.rijnbach@veenendaal.nl. Hij helpt je graag verder.