Basisregistratie Personen

In Nederland worden jouw persoonsgegevens bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zijn gegevens zoals je geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen. De overheid heeft deze gegevens van jou nodig bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen.

Welke rechten heb je?

Als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten verbeteren of aanvullen. De gemeente vraagt je dan naar bewijsstukken hiervoor. Het is niet mogelijk om jouw gegevens te laten verwijderen uit de BRP met uitzondering van enkele specifieke gevallen die beschreven staan in de Wet Basisregistratie Personen.

Je kunt de gemeente verzoeken om jouw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Dit kan je regelen via deze link.

Je kunt aan de gemeente waar je bent ingeschreven een overzicht vragen van de instanties waaraan jouuw gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Voor een globaal overzicht van het soort instanties waaraan je gegevens kunnen worden verstrekt, kun je terecht op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Welke dingen moet je doen?

- Je moet jezelf bij contact met de overheid altijd kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
- Als jouw woongemeente dat vraagt, moet je meer informatie geven over je gegevens die zijn opgenomen in de BRP.
- Als je binnen Nederland verhuist, moet je binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing de adreswijziging doorgeven.
- Als je voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buitenland gaat zijn, moet je dit binnen vijf dagen vóór je vertrek aangeven bij de gemeente waar je woont.