Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad helpt met controleren. Ze kijken of het beleid van de gemeente goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad, zonder verspilling van geld. Met hun onderzoeken dragen ze bij aan een beter bestuur van de gemeente Veenendaal.

Hoe werkt de rekenkamer?

Jij als inwoner, ambtenaar, of raadslid kunt vragen stellen voor onderzoek. De rekenkamer kiest elk jaar onderwerpen op basis van belangrijke punten zoals maatschappelijk belang, financieel belang, en risico's. Ze maken een plan en de gemeenteraad leest dat. Dan start het onderzoek.

Selectiecriteria voor onderzoeken 

In volgorde van belang:

  • Het maatschappelijk belang
  • Het financieel belang
  • Het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering

Onderzoeksplan

Na deze selectie maakt de rekenkamer een onderzoeksplan (pdf, 2 MB). In het onderzoeksplan staat wat de rekenkamer gaat onderzoeken en waarom en hoe ze dit doen. De gemeenteraad leest het plan en daarna start het onderzoek.

Resultaten

Uiteindelijk komen de resultaten, conclusies, en aanbevelingen in een rapport. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar. De gemeenteraad kan de uitkomsten bespreken. Bekijk alle afgeronde en lopende rapporten op de pagina onderzoeken rekenkamer via de knop hieronder. Of vraag een nieuw onderzoek aan.

Naar pagina onderzoeken rekenkamer

Wie zit er in de rekenkamer?