Privacyverklaring uitvoering wetten bijstand

Wij gebruiken jouw gegevens voor het regelen van uitkeringen volgens de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). We zorgen ervoor dat we goed omgaan met jouw gegevens, zodat jouw privacy veilig is.

Doel verzamelen persoonsgegevens

Waarom we jouw gegevens verzamelen:

 1. Checken of je recht hebt op een uitkering of vergoeding
 2. Uitbetalen van een uitkering of vergoeding aan degenen die er recht op hebben
 3. Beoordelen en verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers
 4. Begeleiden bij re-integratie en de Wet Poortwachter
 5. Controleren op mogelijke fraude
 6. Stoppen van een uitkering en terugvorderen van te veel betaalde uitkering

Grondslag verwerking persoonsgegevens

We behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en delen ze alleen als dat moet van de wet of als jij toestemming geeft.

Wie krijgt jouw gegevens:

 • Mensen van de gemeente Veenendaal, afdeling Economie en Werk
 • Voor PW en Bbz: instanties genoemd in artikel 67 PW (zie bijlage)
 • Voor IOAW en IOAZ: instanties genoemd in artikel 48 van de IOAW en IOAZ (zie bijlage)
 • Partijen waarmee de gemeente een overeenkomst heeft voor gegevensverwerking

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De verkregen persoonsgegevens maken wij niet openbaar. Wij delen ze ook niet met anderen. Behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u toestemming geeft.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn dit de ontvangers:

 • Medewerkers van de gemeente Veenendaal, afdeling Economie en Werk
 • In het kader van de PW en Bbz: de instanties zoals genoemd in artikel 67 PW. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • In het kader van de IOAW en IOAZ: de instanties zoals genoemd in 48 van de IOAW en de IOAZ. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • Partijen met wie de gemeente een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Gegevens ontvangen van anderen

Soms krijgen we jouw gegevens van anderen. Dan vertellen we jou welke gegevens we hebben en van wie we die hebben gekregen, tenzij die andere persoon dat al heeft gedaan.

Beveiliging persoonsgegevens

We doen ons best om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsregels Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Privacyrechten

Jij hebt rechten over jouw gegevens, zoals inzage, aanpassing, verwijdering, beperking van gebruik, bezwaar maken en overdracht van gegevens. Bij vragen kun je contact met ons opnemen. Als we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.