Rechten persoonsgegevens

Jij hebt bepaalde rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Je kunt vragen welke gegevens de gemeente van jou heeft. Ook kun je vragen om jouw gegevens aan te passen, te verwijderen of niet meer te gebruiken. Dit kun je online aanvragen.

Wat hebben we nodig?

Om je snel te helpen, willen we weten:

  • Welke gegevens je wilt opvragen
  • Voor welke dienst of welk product het was (bijvoorbeeld een paspoort aanvragen)
  • In welke periode deze gegevens in onze systemen zijn gekomen

Je kunt alleen vragen om inzage in jouw eigen gegevens. Daarom lopen de aanvragen via DigiD. Als je geen gebruik kunt maken van de formulieren hieronder, kun je een afspraak maken via privacy@veenendaal.nl om je te identificeren.

Je kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van jou heeft. Dit kan via een online formulier. Hiervoor heb je DigiD nodig. 

Naar formulier persoonsgegevens

Je kunt een verzoek indienen voor het verbeteren, verwijderen of (tijdelijk) niet gebruiken van jouw persoonsgegevens. Dit kan via een AVG-verzoek. Voor de aanvraag heb je DigiD nodig.

Naar aanpassen persoonsgegevens

Wanneer doe je een verzoek?

Rechtzetten (rectificatie) van uw gegevens

Je kunt de gemeente vragen jouw gegevens te rectificeren (verbeteren) of aan te vullen als:

  • Jouw gegevens niet kloppen
  • Jouw gegevens niet compleet zijn

Verwijderen gegevens

Je kunt de gemeente vragen jouw gegevens te verwijderen als:

  • Je vindt dat de gegevens niet belangrijk zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • De gemeente jouw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunnen we jouw gegevens niet verwijderen, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of subsidie.

Tijdelijk niet gebruiken gegevens

Je kunt de gemeente vragen jouw gegevens tijdelijk niet te gebruiken als:

  • Je vindt dat wij onjuiste gegevens over jou gebruiken en wij dit moeten onderzoeken
  • Wij jouw gegevens willen verwijderen, terwijl je wilt dat we ze bewaren of je ze nodig hebt

Stoppen gebruik gegevens

Je kunt de gemeente vragen te stoppen met het gebruik van jouw gegevens als er bijzondere omstandigheden zijn in jouw situatie. Beschrijf duidelijk wat die omstandigheden zijn.

Alle gegevens die over jou in de BRP staan (bijvoorbeeld jouw naam, geboortedatum en adres), kun je inzien via de website MijnOverheid.

Bekijk je BRP-gegevens

BRP-gegevens aanpassen

Wilt je iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met de de gemeente via (0318) 538 538.

Hoe behandelen wij jouw verzoek?

Binnen een maand krijg je van de gemeente een brief met informatie over jouw verzoek. Als we meer tijd nodig hebben om jouw verzoek te behandelen, laten we dat ook binnen een maand weten.