Rechten persoonsgegevens

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Ook kunt vragen om uw gegevens aan te passen, te verwijderen of niet meer te gebruiken. U kunt dit online aanvragen.

Wat hebben we nodig?

Om u snel van dienst te zijn, willen we weten:

  • Welke gegevens u wilt opvragen
  • Voor welke dienst of welk product het was
  • In welke periode deze gegevens in onze systemen zijn gekomen

U kunt alleen vragen om inzage in uw eigen gegevens. Om deze reden lopen de aanvragen via DigiD.

Kunt u geen gebruik van de onderstaande formulieren, dan kunt u een afspraak maken via privacy@veenendaal.nl om zich te identificeren.

U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Dit kan via het online formulier inzage persoonsgegevens. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Verzoek Persoonsgegevens inzien

U kunt een verzoek indienen voor het rechtzetten, verwijderen of (tijdelijk) niet gebruiken van uw persoonsgegevens. Dit kan via een AVG-verzoek. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig.

Verzoek Aanpassen persoonsgegevens

Wanneer doet u een verzoek?

Rechtzetten (rectificatie) van uw gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te rectificeren of aan te vullen:

  • Als uw gegevens niet kloppen
  • Als uw gegevens niet compleet zijn 

Verwijderen gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te verwijderen:

  • Als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • Als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt wij uw gegevens niet verwijderen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Tijdelijk niet gebruiken gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken:

  • Als u vindt dat wij onjuiste gegevens over u gebruiken en wij dit moeten onderzoeken
  • Als wij uw gegevens willen verwijderen, terwijl u wil dat wij ze bewaren of u ze nodig heeft

Stoppen gebruik gegevens

U kunt de gemeente vragen te stoppen met het gebruik van uw gegevens:

  • Als er bijzondere omstandigheden zijn in uw situatie. Beschrijf duidelijk wat die omstandigheden zijn

Alle gegevens die over u in de BRP staan (bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adres), kunt u inzien via de website mijn overheid.

BRP-gegevens inkijken

BRP-gegevens aanpassen

Wilt u iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met de de gemeente via (0318) 538 538.

Hoe behandelen wij uw verzoek?

Binnen een maand krijgt u van de gemeente een brief met informatie over uw verzoek. Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek te behandelen, laten we u dat ook binnen een maand weten.