Over ons

Veenendaal is een middelgrote gemeente met bijna 69.000 inwoners. Het heeft een centrale ligging, op de grens tussen Utrecht en Gelderland, en is daarmee goed bereikbaar. Veenendaal heeft een dorps karakter met stadse vraagstukken en is daardoor altijd in beweging. 

Veens Werken

In onze organisatie werken we met 19 teams aan onze dienstverlening, projecten en opgaven. Daarbij staat de vraag en behoefte vanuit de samenleving altijd centraal. Ook onze manier van werken is daarop ingericht. In Veenendaal werken we namelijk plaats- en tijdonafhankelijk om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Dat noemen wij: het Veens werken. 

In Veenendaal doen we ons werk op basis van vertrouwen. We nemen daarin onze eigen verantwoordelijkheid. We hebben een informele organisatie met veel onderling contact. We kennen elkaar. Deze korte lijnen zorgen ervoor dat je echt kunt meewerken aan het uiteindelijke resultaat dat we samen willen bereiken. Jouw kennis en talent doet ertoe. Als professional én als persoon krijg je de mogelijkheid om jouw talenten nog verder te ontwikkelen. 

In onze gemeentelijke organisatie zetten mensen zich dagelijks in voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van Veenendaal. Zij doen dat samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onder leiding van de directie. Die bestaat uit: 

  • Sjoukje Deelstra, algemeen directeur en gemeentesecretaris
  • Walter Bak, directeur dienstverlening en bedrijfsvoering
  • Edward van Leeuwen, directeur samenleving
  • Menno Kelhout, directeur ruimte

De organisatie heeft twintig teams die werken vanuit verschillende vakgebieden. Deze teams zijn verdeeld onder drie thema’s: 

  • Bedrijfsvoering
  • Samenleving
  • Ruimte

Hieronder is te lezen hoe de teams heten, onder welk thema ze vallen en waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Thema Bedrijfsvoering 

Belastingen & Basisregistraties 

Dit team zorgt voor het goed uitvoeren van belastingen en heffingen. Denk aan parkeerbelasting en rioolheffing. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de gegevens van alle adressen en gebouwen netjes zijn verzameld in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG wordt bijvoorbeeld gebruikt door de politie bij het vinden van de juiste plek in een noodsituatie.

Communicatie 

Dit team zorgt ervoor dat inwoners, ondernemers en bezoekers van Veenendaal op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente. Daarbij gebruiken ze bijvoorbeeld de website, huis-aan-huiskrant en brieven, maar ook sociale media zoals Facebook en Instagram. Alles op zo’n manier dat de informatie voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is. Ook beantwoorden de woordvoerders in dit team vragen van de pers. 

Facilitair 

Dit team zorgt ervoor dat mensen in onze organisatie hun werk goed kunnen doen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met de inrichting en het onderhoud van de werkruimtes in het gemeentehuis, zorgen voor spullen die nodig zijn op kantoor, verzorgen de catering tijdens bijeenkomsten en beveiligen het gemeentehuis. Ook is dit team verantwoordelijk voor het archief. 

Financiën 

Dit team bewaakt de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ze kijken hoeveel geld er beschikbaar is en hoe dit gebruikt moet worden. Hierbij houden ze rekening met de kosten van de verschillende taken en doelen die de gemeente heeft. Als de uitgaven anders zijn dan verwacht, zoekt het team uit waardoor dit komt en hoe dit aangepast kan worden. 

Informatisering & Automatisering 

Dit team zorgt ervoor dat alle systemen binnen de gemeente goed werken. Ook geven ze ondersteuning bij vragen. Zodat iedereen in de organisatie op een goede manier met de systemen kan werken. Verder zorgen ze ervoor dat alle gegevens van de gemeente veilig zijn, waardoor ze niet zomaar te bekijken zijn voor mensen van buiten de organisatie. 

Juridische Zaken & Inkoop 

Dit team zorgt ervoor dat alle activiteiten van de gemeente voldoen aan de wetten en regels. Ook zorgen ze ervoor dat alles wat een gemeente koopt op een eerlijke manier gebeurt. Bijvoorbeeld op zo’n manier dat iedereen een gelijke kans krijgt om voor de gemeente te werken of spullen te leveren aan de organisatie.  

Klantcontactcentrum 

Dit team geeft informatie en hulp aan inwoners en ondernemers die contact opnemen met de gemeente. Mensen kunnen voor verschillende dingen terecht bij het klantcontactcentrum. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van documenten, zoals een paspoort of vergunning. Of voor het doorgeven van een verhuizing. Maar ook voor het melden van problemen in de buurt, zoals zwerfvuil of een kapot verkeerslicht. Medewerkers van het klantcontactcentrum zijn ook verantwoordelijk voor het werk rondom de verkiezingen. 

Personeel & Organisatie 

Dit team houdt zich bezig met verschillende dingen op het gebied van personeel en organisatie. Ze bieden hulp en advies bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Maken afspraken met mensen over zaken als salaris, vakantiedagen en pensioen. Houden zich bezig met werkplezier in de organisatie. En zorgen ervoor dat medewerkers hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Strategie, Control, Bestuurs- en Directieondersteuning

Dit team bestaat uit drie onderdelen. Het onderdeel Strategie maakt plannen waarin wordt bepaald hoe de organisatie zich over een bepaalde tijd gaat ontwikkelen. Deze plannen gaan over onderwerpen die gevolgen hebben voor de hele organisatie. Het onderdeel Control helpt ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie goed geregeld blijft en alles volgens plan verloopt. Een onderdeel daarvan is het beschermen van persoonsgegevens van de inwoners van Veenendaal. Het onderdeel Bestuurs- en Directieondersteuning helpt het bestuur en de directie bij hun werk. Ze houden de agenda’s bij, schrijven verslagen van vergaderingen en beantwoorden mails en telefoontjes.

Thema Samenleving 

Beleid, Economie, Werk & Inkomen 

Dit team maakt plannen voor het oplossen van problemen op het gebied van economie, werk en inkomen. Denk aan plannen om bedrijven in Veenendaal te ondersteunen of om het aantal banen te vergroten. Maar denk ook aan plannen voor het verminderen van de werkloosheid of om mensen met geldproblemen te helpen. 

Leefbaarheid & Veiligheid 

Dit team zorgt ervoor dat Veenendaal een veilige stad is om in te wonen, werken en leven. Ze zijn voor verschillende dingen verantwoordelijk. Zoals het inrichten van vuurwerkvrije gebieden tijdens oud en nieuw en het geven van vergunningen. Maar denk ook aan het verminderen van crimineel gedrag en aanspreken van ouders die hun kind zonder goede reden thuishouden van school. 

Maatschappelijke Ondersteuning Beleid 

Dit team maakt plannen die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. En dat er genoeg ondersteuning is voor de mensen die dat nodig hebben. Zodat iedereen gelijke kansen heeft en zich welkom voelt in Veenendaal. Om dit doel te bereiken, werkt het team samen met organisaties van buiten de gemeente. 

Maatschappelijke Ondersteuning Uitvoering 

Dit team zorgt ervoor dat de plannen van het team Maatschappelijke Ondersteuning Beleid ook echt uitgevoerd worden. Ze zorgen ervoor dat mensen hulp krijgen als ze die nodig hebben. Bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van een schootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of persoonlijke begeleiding. Ook dit team werkt hiervoor samen met organisaties van buiten de gemeente. 

Toezicht & Handhaving 

Dit team zorgt ervoor dat iedereen in Veenendaal zich houdt aan de regels en afspraken van de gemeente. Het team kan bijvoorbeeld bedrijven controleren en zorgen voor veiligheid tijdens evenementen. Houden mensen zich niet aan de regels, dan kunnen ze een boete krijgen. Met hun werk zorgt dit team voor een omgeving waarin inwoners zich veilig en beschermd voelen. 

Werk & Inkomen 

Dit team zorgt ervoor dat meer mensen in Veenendaal betaald werk vinden. Ook inwoners die, op wat voor manier dan ook, moeite hebben met werken. Als mensen niet kunnen werken, zorgt het team dat zij op een andere manier hulp krijgen. Bijvoorbeeld door het geven van een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet genoeg inkomen hebben. 

Thema Ruimte 

Adviseurs Openbare ruimte & Vastgoed 

Dit team maakt plannen die gaan over de gebouwen van de gemeente. Bijvoorbeeld scholen en buurthuizen. En plannen die gaan over de plekken in Veenendaal die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld straten en parken. Denk daarbij aan advies over parkeren, het ophalen van afval, energiebesparing en veiligheid in het verkeer. 

Openbaar Beheer & Projecten 

Dit team is verantwoordelijk voor plekken in Veenendaal die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan wegen, het riool, plantenbakken en speeltuinen. Het team zorgt ervoor dat deze plekken schoon, veilig en goed onderhouden blijven. Zodat de inwoners en bezoekers van Veenendaal er met veel plezier gebruik van kunnen maken. 

Programma’s & Projecten 

Dit team werkt aan een duurzaam en leefbaar Veenendaal. Ze doen dit met inwoners, ondernemers en partners van buiten de gemeente. Samen voeren zij grote projecten uit, zoals het bouwen van een nieuwbouwwijk of een nieuwe brandweerkazerne. Maar ook werken zij aan programma’s, zoals het doel om in 2050 als gemeente evenveel energie te gebruiken als er opgewekt wordt. 

Ruimtelijke Ordening & Bouwen 

In Veenendaal wordt heel veel gebouwd. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt, zijn er duidelijke regels nodig die voor iedereen gelden. Een belangrijke taak van dit team is het maken van deze regels. Iedereen die iets wil bouwen, moet zich hieraan houden. Het team controleert of zij dat ook echt doen. En grijpt in als dat niet gebeurt. 

Wijkservice 

Dit team zorgt voor het onderhoud van de wijken in Veenendaal. Denk aan het schoonhouden van de straten, het onderhouden van plantenbakken, verkeersborden en bankjes op straat, het snoeien van bomen, het netjes houden van speeltuinen en het legen van afvalbakken. Ook onderhoudt dit team de begraafplaats en het rouwcentrum De Munnikenhof. 

Dit bieden wij jou 

Wat jij gaat verdienen hangt af van de hoogte van jouw opleiding, jouw functie en het aantal jaren ervaring dat jij hebt. Daarom zijn de functies ingedeeld in schalen met een minimum- en een maximumsalaris. Binnen jouw functie kun je dus groeien in salaris. Naast een passend salaris, geven we jou de ruimte en kansen om jezelf te ontwikkelen. Zo kun je doorgroeien naar een volgende uitdagende functie met bijpassend salaris. 

Balans tussen werken en leven 

De balans tussen werken en leven is belangrijk. Daarom hebben we flexibele werktijden, mogelijkheden voor parttime werk en goede verlofregelingen. Daarnaast werken we plaats- en tijdonafhankelijk, zolang het met jouw werk kan. Dat noemen wij: het Veens werken. Dit biedt meer vrijheid om je eigen werk en tijd in te delen. En het zorgt ervoor dat we inwoners en ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Je krijgt een vergoeding voor iedere dag dat je thuis werkt. 

Individueel Keuzebudget (IKB) 

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is een potje met geld dat je maandelijks opbouwt (17,05 procent van jouw bruto salaris). Je bepaalt zelf wat je met dit geld doet. Je kunt het bijvoorbeeld inzetten voor extra vrije dagen, je sportabonnement ervan betalen of een fiets kopen. Je kunt zelf bepalen wanneer je jouw IKB laat uitbetalen. Ook kun je het geld aan het einde van de maand laten uitbetalen bij je salaris. Zo kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke situatie. 

Opleiding en ontwikkeling 

Wij vinden het belangrijk dat jij kunt werken aan jouw eigen ontwikkeling. Daarom kan je met jouw leidinggevende afspraken maken over het volgen van een opleiding. Ook krijg je de mogelijkheid om meer dan 150 trainingen van GoodHabitz te volgen. 

Pensioen 

Je pensioen is belangrijk. Ook als je nog maar net bent begonnen met werken. Als je bij gemeente Veenendaal werkt, bouw je (verplicht) pensioen op bij het ABP. Dit is het pensioenfonds voor alle mensen in Nederland die werken bij de overheid of in het onderwijs. 

Reiskostenvergoeding 

Je krijgt een NS-Business Card voor jouw zakelijke reizen met het openbaar vervoer. Deze reizen worden 100 procent vergoed. Als je met de auto komt, krijg je een reiskostenvergoeding (bij een afstand van 10 km of verder). Ook is het mogelijk om een vergunning aan te vragen zodat je dicht bij het gemeentehuis kunt parkeren. 

Zorgverzekering 

Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Daardoor krijg jij als werknemer van gemeente Veenendaal ruimere vergoedingen of kortingen. Daarnaast krijg je een vergoeding voor jouw ziektekosten. Deze vergoeding wordt altijd in december uitbetaald bij jouw salaris. Het maakt hiervoor niet uit bij welke zorgverzekeraar je aangesloten bent. 

Hoe werkt solliciteren?

Heb je op onze website een interessante vacature gezien waarop je wilt reageren? Druk dan op de knop ‘Solliciteer direct’. Dan word je doorgestuurd naar ons sollicitatieformulier. Daar kun je jouw motivatie invullen en je cv toevoegen. 

Kennismaking 

Als wij jouw sollicitatie hebben ontvangen, krijg je zo snel mogelijk een bericht van ontvangst. Als de periode van reageren voorbij is, of soms al eerder, laten we je weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Is dat niet het geval dan hoor je ook van ons. 

Tweede gesprek 

Na de kennismaking hoor je zo snel mogelijk of je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek. Ook geven we je informatie over het vervolg. Soms vragen we bijvoorbeeld of je een opdracht wilt doen. Of willen we contact opnemen met mensen die iets over jou kunnen vertellen. Komt er na de kennismaking geen vervolg? Dan laten we dat ook zo snel mogelijk weten en leggen we uit waarom. 

Gesprek over arbeidsvoorwaarden 

Na het tweede gesprek volgt een gesprek over de arbeidsvoorwaarden. Dan maken we afspraken over onder andere jouw salaris. Ook vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Nadat we die ontvangen hebben, krijg je jouw arbeidsovereenkomst en heten we jou graag welkom als nieuwe collega! 

Jonge ambtenaren in Veenendaal 

Veenendaal staat open voor jong talent. Een groot gedeelte van de medewerkers van gemeente Veenendaal is 38 jaar of jonger. Dit zijn onze Veense Young Professionals (VYPS). Samen wisselen ze ideeën en ervaringen uit. Ook organiseren ze leuke en leerzame activiteiten voor en door jonge collega’s. Op deze manier blijven zij zichzelf ontwikkelen en komen ze met andere jonge collega’s in contact. Ook denken de VYPS mee over allerlei onderwerpen die spelen in onze organisatie. Sluit je aan en pak de winst tijdens een pub quiz, leer Veenendaal kennen tijdens een city game of volg een inspirerende workshop.