Gemeentesecretaris Sjoukje Deelstra

Sjoukje Deelstra is sinds september 2021 gemeentesecretaris van Veenendaal. Zij is algemeen directeur van de organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij is benoemd door het college.

Contact met Sjoukje Deelstra

Verantwoordelijkheid

De gemeentesecretaris zorgt dat ambtenaren en bestuur goed samenwerken in de gemeente. Ze werkt samen met bestuurders, ambtenaren, gemeenteraad en partners in en buiten Veenendaal.

De gemeentesecretaris geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Ze zorgt voor goed beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook praat ze met anderen, binnen en buiten de gemeente, om samen te werken en dingen te regelen. Zo zorgt ze voor goede samenwerking tussen de gemeente en de buitenwereld.

Andere taken

Leden van het college van B&W kunnen ook andere banen of taken hebben. Sommige taken zijn betaald, dat noemen we bezoldigde nevenfuncties. Andere taken zijn onbetaald, dat zijn onbezoldigde nevenfuncties. Soms kunnen ze deze taken ook namens de gemeente uitvoeren.

  • Voorzitter hockeyclub Overbetuwe (HCOB)
  • Bestuurslid Stichting Special Sportsevent