Ondersteuning aan inwoners bij re-integratie en het vinden van werk dankzij Europese Subsidie (ESF)

De gemeente Veenendaal helpt inwoners die werk zoeken bij hun re-integratie en het vinden van werk. Daarvoor werken we samen met gemeenten in de regio. We ontvangen minder geld van de landelijke overheid dan we nodig hebben. Daarom is de subsidie die we van de Europese Unie krijgen belangrijk. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelde ruim € 2.000.000 beschikbaar voor de regio. Dit is een Europese subsidie.

De gemeenten hebben dit geld gebruikt voor ondersteuning aan:

  • Jongeren
  • 50 plussers
  • Inwoners die werk zoeken zonder uitkering
  • Vreemdelingen
  • Inwoners met een arbeidsbeperking
  • Inwoners die recht hebben op een uitkering

Deze ondersteuning bestond uit hulp bij re-integratie, begeleiding en vinden van werk voor langere tijd.

Arbeidsmarktregio Foodvalley

Nederland is verdeeld in 35 ‘arbeidsmarktregio’s’. Dit zijn regio’s waarin gemeenten en UWV (de overheid) samenwerken met werkgevers en het onderwijs aan een goed werkende banenmarkt. De gemeente Veenendaal werkt samen in de arbeidsmarktregio Foodvalley. Andere gemeenten in deze regio zijn Barneveld, Wageningen, Scherpenzeel, Renkum, Rhenen, Renswoude en Ede. Gemeente Ede heeft een bijzondere rol: zij kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen namens de andere gemeenten in de regio. De arbeidsmarktregio Foodvalley heeft ongeveer 15.000 geregistreerde inwoners die werk zoeken.

Europees Sociaal Fonds

De Europese Unie (EU) ondersteunt de landen in de EU bij hun arbeidsmarktbeleid. De subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de belangrijkste subsidiemogelijkheden hiervoor. De landen kunnen de subsidie gebruiken om het aantal banen te verbeteren, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere kansen op werk voor iedereen.

De Coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de arbeidsmarkt. Daarom is landelijk € 180.000.000 beschikbaar gesteld uit het Coronacrisisherstelfonds. Deze subsidie is bedoeld voor de periode 2020 tot 2022 en wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. De naam van deze subsidie is ‘ESF REACT-EU’.