Erepenning

De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding speciaal voor mensen die iets bijzonders doen voor Veenendaal. Ken je iemand die volgens jou de erepening verdient? Nomineer diegene dan met het formulier 'nomineren Erepenning'. 

Nomineren erepenning

Wat gebeurt er met je nominatie?

De nominatie wordt in de collegevergadering besproken. Het college beslist of de erepenning wordt toegekend.

Zo snel mogelijk na deze vergadering laten we weten wat dit besluit is. Is het besluit positief dan bespreken we samen hoe en wanneer we de uitreiking doen. Natuurlijk houden we dat geheim voor de persoon die de erepenning krijgt.